Dom „Kasztelanka”

Zabytkowy dom „Kasztelanka” w Sierpcu w letniej szacie. Drewniany budynek z XVIII wieku był prawdopodobnie częścią większego zespołu dworskiego z (?) późnego średniowiecza. Fot. z galerii Sierpc Online.

Pośród obiektów miejskiej architektury drewnianej wymieniany jest obiekt pod nazwą „dworek Kasztelanka„. Pewna wiedza historyczna oraz materiały źródłowe pokazują, że nie do końca jest to prawidłowa nazwa. Jak się okazuje – budynek wcale nie jest dworkiem, ani też siedzibą kasztelana. Skąd więc taka nazwa?

* * *

W końcu XVIII wieku na wysokiej skarpie rzeki Sierpienicy, na której osadnictwo datowane jest już na XI wiek, na wschód od Starego Rynku wzniesiono drewniany budynek – zapewne dworski lamus, czy może spichlerz – jeden z kilku elementów istniejącego tu od kilku wieków zespołu dworskiego.

Nie mamy dziś informacji czym był ów zespół. Materialne dowody i źródła historyczne wspominają sam budynek dopiero od XX wieku (!) Sądząc po usytuowaniu budynku w pobliżu rozwidlenia dróg można twierdzić że znajdowała się tu kuźnia i zajazd, dla wyjeżdżających lub wjeżdżających do Sierpca gości i handlarzy.

Fragment planu Sierpca z 1938 r. Widoczne częściowo nieistniejące dziś zabudowania „Kasztelanki”. Fot. z zasobów PDDMS, ed. Stary Sierpc.

Ziemowit Gawski w jednym z numerów „Sierpeckich Rozmaitości” wysnuł teorię (opierając się na materiałach zgromadzonych w WUOZ w Płocku, głównie na białej karcie, opracowanej przez Tomasza de Rosseta z 1986 r.), iż w skład zespołu wchodziły – duży, zapewne murowany, nieistniejący dziś dwór – mieszkanie właściciela posiadłości, duża drewniana oficyna,  stajnia kamienno – gliniana, spichlerz drewniany, dwie stodoły, wspomniana już kuźnia oraz karczma. Istniejący do dziś budynek nie był właściwym dworem. Rodzą się dwie „wersje zdarzeń”:

1. Po pożarze dużego dworu, postanowiono go odbudować, lecz jako budynek drewniany, mniejszy, parterowy na tym samym miejscu (świadczą o tym starsze, XV-wieczne piwnice pod budynkiem)

2. Drewniany budynek dziś istniejący i kojarzony z „dworkiem” był zbudowany jako spichlerz, lub dworski lamus w pobliżu większego dworu. Po zniszczeniu dużej budowli, właściciel przeniósł się do mniejszego, drewnianego budynku

Schematyczny, przypuszczalny plan piwnic dworku „kasztelanka” w Sierpcu. Warto zwrócić uwagę na większą powierzchnię piwnic, aniżeli samej budowli. Oprac. Stary Sierpc

Za pierwszą teorią przemawia fakt wspomnianych wyżej piwnic. W rzeczywistości drewniany, istniejący dziś budynek, zbudowany został na o prawie 300 lat starszych kamienno-ceglanych piwnicach. Jest to dowód na istnienie w tym miejscu starszej budowli, ale i zarazem większej, gdyż piwnice mają większą powierzchnie niż sam budynek – wystają na ponad metr poza obrys budynku.

Druga teoria wydaje się mniej prawdopodobna, choć ją też należy rozważyć. Gdyby w pobliżu, gdzieś na uboczu postawiono duży dwór (zapewne murowany), to podczas jego pożaru spłonęłyby i inne budynki znajdujące się obok – pożar zapewne nie zostawiłby w „cudowny” sposób lamusa…

A co z nazwą domu (dworku?)?

Dziś każdy szanujący się sierpczanin wie, gdzie stoi „Kasztelanka”, ale czy nazwa taka jest właściwa? Od razu kojarzy się ona z osobą kasztelana – komesa grodowego, przedstawiciela danej ziemi w Senacie, czy po prostu właściciela miasta.

Fakt, sierpecka kasztelania istniała już w XIII wieku, jednak był to typ kasztelanii mniejszej, zw. drążkową. Od XV wieku miasto było prywatną własnością rodziny Gulczewskich. Później dokonano podziału na spadkobierców. Właściciel miasta mieszkał zapewne w Płocku. Budynek „kasztelanki” czy nawet cały zespół dworski nie pochodzi z wcześniejszego okresu, niż wiek XVI. Jest to fakt niezaprzeczalny. Budynek, czy budynki nie mogły być własnością kasztelana.

Skąd zatem ta „sympatyczna” nazwa?

Wspominany już Ziemowit Gawski twierdzi, że nazwa przylgnęła do budynku dopiero w latach 50-tych XX wieku w sposób dość przypadkowy. Jedynym logicznym wytłumaczeniem sensowności używania tej nazwy jest przywiązanie sierpczan do tradycji historycznej. Ten zabytek architektury, ma przypominać dawną świetność kasztelańskiego grodu.

* * *

W dostępnej literaturze, budynek jest datowany na koniec XVIII wieku (około 1780 rok), jednak zastosowany tu materiał i techniki budowlane pozwalają dopuścić możliwość powstania obiektu już na początku XVIII wieku, a nawet w końcu XVII. Świadczy o tym połączenie ścian węgłami na tzw. rybi ogon, oraz relikty stropu o pułapie deskowo-listwowym (pojawił się już w XV/XVI wieku).

Węgłowanie ścian w tzw. „rybi ogon” w „Kasztelance” w Sierpcu
Fot. fragment z fot. z zasobów PDDMS

Charakterystyczny dla budowli jest dwuspadowy dach zwany „dachem polskim”. Był on spotykany w Polsce od końca XVII wieku. Unikalny jest dach sierpeckiej „Kasztelanki”, gdyż typowy „dach polski” miał obie połacie jednakowo nachylone, a nawet jeśli któraś z nich miała inny kąt, była to połać górna z mniejszym nachyleniem. W „Kasztelance” jest odwrotnie. To dolna połać jest nachylona pod mniejszym kątem niż górna. Jest to unikat na skalę ogólnopolską.

Schemat „dachu polskiego” na dworku „kasztelanka” w Sierpcu
Rys. red. Stary Sierpc

Analogię do sierpeckiego budynku znajdujemy w dworku misjonarzy w Laskowej w woj. małopolskim.

Dworek w Laskowej (powiat limanowski) – analogiczny do sierpeckiej „kasztelanki”
Fot. z http://praktycznyprzewodnik.blogspot.com/

Budynek jest drewniany , parterowy, pięcioosiowy. Piwnice „kasztelanki” zbudowane są na kamiennych fundamentach. Ściany piwnic są murowane z cegły i sklepione łukiem pełnym i koszowym. Technika tu zastosowana wskazuje na zbudowanie piwnic na początku XVI wieku. Ważna jest również wspomniana wcześniej większa powierzchnia piwnic niż samego budynku. To samo świadczy o tym, że nie jest to pierwszy budynek w tym miejscu. Pożary które w tym okresie nawiedzały miasto zniszczyły zabudowania dworskie, w tym także pewnie dom, który stał w miejscu „kasztelanki”. W ścianach piwnic widoczne są liczne zamurowane otwory, są to zapewne dawne, zewnętrzne wejścia do piwnic.

Budynek „kasztelanki” zbudowano elewacją frontową skierowaną na południe. Ściany dworku zbudowane w konstrukcji wieńcowej połączone są węgłami w „rybi ogon”. Wewnątrz w pomieszczeniach, ściany są otynkowane. Drzwi wewnętrzne są dwuskrzydłowe, pełne. Okna są prostokątne, podwójne, rozwierane, dwudzielne, zamykane okiennicami. Budynek zbudowano na planie prostokąta zbliżonego do kwadratu.

Więźba dachowa jest dwukondygnacyjna. Dach oryginalnie pokryty był strzechą (co czyniło go ewenementem), niestety niedawno właściciel zmienił pokrycie na papę. Na środku kalenicy znajduje się komin. Piwnice składają się z dwu kwadratowych pomieszczeń połączonych prostopadłym do nich korytarzem, który przylega do północnego muru obwodowego i jest mu równy długością. Do piwnicy prowadzą obecnie wewnętrzne schody murowane z cegły.

Dom „Kasztelanka” w Sierpcu w latach 70-tych XX wieku
Fot. z galerii Sierpc Online

Oprócz dworku do zespołu należą: oficyna drewniana, tynkowana; budynek gospodarczy, stajnia kamienna, spichlerz drewniany z tzw. tremplem, oraz dwie stodoły.

Odtworzony zespół dworski w Sierpcu
Fot. z sierpc.pl

Budynek służbowy w pobliżu „kasztelanki” w Sierpcu ze snycersko opracowanym podcieniem z 1836 roku.
Fot. Bolesław Olszewski – z sierpc.com.pl

Spichlerz z podcieniowym dachem z zespołu „kasztelanka” w Sierpcu
Fot. z tygodnika „Życie Sierpca”

Ten sam budynek z innej perspektywy.
Fot. red. Stary Sierpc

W XX wieku, zespół był własnością rodziny Ley – niemieckiego pochodzenia. Po II wojnie światowej część budynków uległa zniszczeniu. Zdjęcie z 1955 roku pozwala stwierdzić na istnienie przylegającej do budynku oficyny, która w niedługim czasie uległa zniszczeniu. Na zdjęciu widać również budynek gospodarczy, który był w bardzo złym stanie i wkrótce rozpadł się.

W latach 1957-58 budynek był remontowany. Od 1949 roku stanowił on własność rodziny Szpila. W 1978 roku wykupiono dworek na rzecz Skarbu Państwa. W 1987 roku przeprowadzono intensywne prace nad budynkiem. Starano się odtworzyć zagrodę dworską.

Stan „kasztelanki” w latach 50-tych XX wieku. Widoczne nieistniejące dziś budynki gospodarcze.
Fot. z sierpc.com.pl
 

Budynek „kasztelanki” w latach 60-tych. Widoczne wejście do piwnic po lewej stronie drzwi.
Fot. z zasobów PDDMS

 „Kasztelanka” w końcu lat 70. XX wieku. Fot. ze zb. MBP.

Renowacja „kasztelanki” w 1989 roku.

Dworek posiada cztery duże salony, oficynę, kamienno-ceglane piwnice sklepione łukiem pełnym i koszowym prawdopodobnie z końca XV wieku. W salonach oczy cieszą dwa secesyjne piece, przeniesione z jednego z okolicznych dworków. Drewniane, modrzewiowe stropy, rzeźbione okna, stylowe nadokienniki, kute żyrandole i kinkiety, stylowe meble i bibeloty. W jednym z salonów jest biblioteka z imponującą liczbą sześciu tysięcy woluminów. Na ścianach wiszą ręcznie tkane gobeliny. Park otaczający dworek ma powierzchnie 6250 metrów kwadratowych.

Jeden z salonów „Kasztelanki”
Fot. z tygodnika „Życie Sierpca”

Od kilku lat dom przy ul. Kasztelańskiej w Sierpcu stanowi własność rodziny Furgo. Otoczenie dworku niesamowicie wypiękniało, dzięki dbałości właścicieli o ogród otaczający dom. Niestety – mankamentem i nieodżałowaną stratą była decyzja właścicieli o zamianie słomianej strzechy kryjącej dach i pokrycie go papą.

Zmieniony (a z konserwatorskiego punktu widzenia – zniszczony) dach „Kasztelanki” w Sierpcu. Fot. Stary Sierpc

Warto dodać, że przez kilka lat w budynku znajdowała się filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej.

==LEGENDA==

Według miejscowego przekazu, pomiędzy piwnicami „dworku” a klasztorem mniszek benedyktynek (lub w innej wersji – kościółkiem św. Rocha) znajduje się tajemniczy tunel. Więcej >> TU <<.

Bibliografia selektywna:

 • Ziemowit Gawski, Szlakiem historii – Zabytkowy dworek Kasztelanka, „Sierpeckie Rozmaitości” 8-9 (1992), s. 5.
 • Mirosław Krajewski – „Sierpc w XVIII i połowie XIX stulecia” – DSiZS 2003
 • „Ziemia sierpecka znana i nieznana” – 2007
 • „Sierpc – Studia i Materiały” – 1972
 • I. Galicka, H. Sygietyńska – „Katalog zabytków sztuki w Polsce”
 • Archiwum forum dyskusyjnego strony sierpc.com.pl
 • Strona internetowa geoportal.gov.pl
 • Tygodnik „Życie Sierpca”
 • Serwis sierpc.com.pl
 • Zasoby Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc
 • Serwis eurosierpc.yoyo.pl

6 myśli w temacie “Dom „Kasztelanka”

 1. Ciekawe. Niektorzy twierdzą, że tunelu wcale nie ma… ale może… Ja słyszałem że jest ale nie łączy się z kasztelanką, lecz wychodzi gdzieś na wzgórzu…ale czy to prawda?

  Polubienie

  1. Tak, szkoda… ech ten urok starych, rozpadających się ruder… o, a najlepiej, żeby nie było właściciela – to i zamelinować się w środku można, tanie wino wypić z kolegami, prawda, Panie Sąsiedzie?

   Polubienie

 2. Jestem ciekaw gdzie pani artystka pociągnęła za sznurki i wykupiła obiekt druga sprawa gdzie konserwator zabytków który jest zawsze nadgorliwy przy tego typu obiektach i potrafi zatruć życie duperelami a tu papa na pokryciu dachu w takim obiekcie. Drodzy Sierpczanie to jest wasza spuścizna za którą odpowiadacie przed swoimi dziećmi i wnukami.

  Polubienie

 3. Dwór był własnością samorządu, więc to do niego należy mieć pretensje, że sprzedał Wasze wspólne dziedzictwo lokalne. A że ktoś kupił, to trudno go za to winić.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s