Powstanie listopadowe w Sierpcu

Powstanie w Królestwie Polskim wybuchło w nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku. Było skierowane przeciwko caratowi i objęło prawie cały zabór rosyjski. Główną przyczyną jego wybuchu była wewnętrzna sytuacja w Królestwie Polskim. W celu uzupełnienia umundurowania tworzących się polskich oddziałów, zgromadzono w koszarach w Płocku krawców i szewców. Szyli oni mundury oraz wykonywali obuwie dla żołnierzy. Rzemieślnicy ci pochodzili także i z Sierpca.

 
„Patrol powstańczy”, Maksymilian Gierymski, Muzeum Narodowe w Warszawie

Po trwających przeszło rok walkach, znalazł się również sierpecki epizod wydarzeń z 1.poł. XIX wieku. 28 września 1831 roku pod Sierpcem miała miejsce bitwa między partyzanckim oddziałem powstańczym, a wojskami rosyjskimi.

 
Potyczka powstańcza, obraz, źródło: internet

Zmęczony i wygłodzony polski pułk zaatakowany został przez doborowy oddział rosyjski gdzieś na południe od Sierpca. Barbara Bronisława Czarnowska, dwudziestoletni kadet, rzuciła się w sam środek nieprzyjaciela, czym w szeregach wywołała taki entuzjazm, że Polacy, zadawszy przeciwnikowi duże straty, zmusili do ucieczki jazdę rosyjską. Bitwa ta musiała być duża, skoro po jej zakończeniu szukano Czarnowskiej kilka godzin, a odnalazłszy wreszcie, pod stosem trupów nieprzyjaciela, kompani stwierdzili z ulgą, że na szczęście, żyje, a jedynie omdlała przygnieciona truchłem konia.
Za czyn ten, kilka dni później, na postoju w Sierpcu otrzymała krzyż zasługi wojskowej Virtuti Militari, z jednoczesnym, jak traktuje dokument nr 3472, wydany w Świebodzinie 3 października 1831 r., awansem na podoficera 1 Pułku Jazdy Sandomierskiej.

 
Barbara Bronisława Czarnowska, tu w dojrzałym wieku.
Fot. http://www.warszawa.pl/

Podczas bitwy zginęły dwie osoby. Według Ksiąg Stanu Cywilnego Parafii Sierpc z 1831 roku byli to:
– Julian Szreyber, porucznik partyzantów, lat 48 i
– Michał Topolewski, partyzant z Sierpca, lat 36.

Ciała pochowano na posesji na obrzeżach miasta przy ulicy Piastowskiej 44. Na miejscu postawiono drewniany krzyż z datą 1830.

 
Krzyż na miejscu pochówku powstańców listopadowych (przed 1932 r.)
Rys. red.

Powstańcza mogiła stała się miejscem pamięci dla sierpczan do wybuchu II Wojny Światowej. To tu, przez lata przynoszono kwiaty i palono znicze, zanosząc modlitwę za zmarłych patriotów.
W latach międzywojennych regulowano i poszerzano ulicę Piastowską. Podczas prac ziemnych natrafiono na pochówki ludzkie. Znalezione kości albo przesunięto gdzieś w głąb posesji, bądź przeniesiono w nieznane dziś miejsce.

W 1932 roku (być może właśnie po owej regulacji ulicy), krzyż stojący od ponad stu lat spróchniał i przewrócił się. Właściciel działki – Bronisław Brudnicki, uprzątnął teren i ufundował granitowy pomnik z kulą w zwieńczeniu. Na pomniku kazał wyryć swoje nazwisko, oraz daty 1830 – 1932.

Podczas działań II wojny światowej, w 1943 roku pomnik został zniszczony. Części pomnika leżały w krzakach a spory fragment użyto jako element posesyjnego ogrodzenia.

Taki stan trwał nieprzerwanie do 1980 roku, kiedy to społeczeństwo miasta Sierpca sfinansowało remont pomnika. Poskładano elementy i uzupełniono braki metalowych części. Monument ustawiono odwrotnie niż poprzednio, tak iż napis p. Brudnickiego znalazł się w tylnej części. Z przodu zaś umieszczono nową tablicę ku czci bohaterów 1830 roku. Nie wspomniano jednak, o charakterze tego miejsca, bowiem działka przy Piastowskiej 44 stała się w 1831 roku mogiłą, miejscem kultu i patriotyzmu.
Pomnik przesunięto kilkanaście metrów w stronę południową, przeznaczając teren dawnej mogiły pod budowę pawilonu handlowego zwanego „Edenem”.

 
Pomnik powstańców listopadowych w 1988 roku, jeszcze przy ulicy Piastowskiej.
Fot. Paweł Bogdan Gąsiorowski

Otoczenie pomnika nie okazało się najlepsze. Bar i jego „klienci”, kontenery i śmieci ‚ubliżały’ pomnikowi. Podjęto decyzję około 1999 roku o przeniesieniu pomnika. Wybrano na jego nowe miejsce park przy dawnej cerkwi, przy ulicy Braci Tułodzieckich, zatracając (teoretycznie), raz na zawsze historię działki przy Piastowskiej 44.

 
Pomnik z 1932 roku w przycerkiewnym parku, w 2009 roku.
Fot. red.

 
Tył pomnika.
Widoczny napis:
„1830-1932
FUNDATOR
BR.BRUDNICKI”
Fot. red.

W 2010 roku, w 180-tą rocznicę wybuchu powstania listopadowego, narodziła się myśl by upamiętnić miejsce powstańczej mogiły przez zamontowanie na budynku, przy Piastowskiej 42 (! – numeracja się zmieniła) tablicy pamiątkowej. Młodzież miasta Sierpca zrzeszona w Grupie Historycznej „Ultima Thule” wystosowała do Władz Miasta wniosek o pomoc przy realizacji inicjatywy.

 
Montaż tablicy, 20.11.2010
Fot. red.


Montaż tablicy, 20.11.2010
Fot. Agata WarczachowskaMontaż tablicy, 20.11.2010
Fot. Agata WarczachowskaMontaż tablicy, 20.11.2010
Fot. red.


Tablica w miejscu mogiły powstańczej w 2010 r.
Fot. Agata Warczachowska

Szereg sierpeckich organizacji wsparło inicjatywę młodzieży, dzięki której na budynku, który wznosi się dziś nad powstańczą mogiłą, sierpczanie znów mogą złożyć kwiaty, czy zapalić symboliczny znicz, na znak pamięci o tych, którzy oddali życie za swoją Ojczyznę w powstaniu 1830 roku.
Na tablicy znalazły się nazwiska obu poległych powstańców, oraz informacja o bohaterstwie „drugiej Emilii Plater”, jaką była Barbara Czarnowska.

BIBLIOGRAFIA SELEKTYWNA:
– Akta Stanu Cywilnego Parafii Sierpc, 1831
– Paweł Bogdan Gąsiorowski – „Nekropolie ziemi sierpeckiej”
– Strona internetowa: http://www.warszawa.pl/Encyklopedia_Warszawy/Historia/Dzieje_miasta/Warszawa_1795-1914/65,3439,2,1,0,0-Kobieta_Kawaler.html
– Strona internetowa: http://www.sierpc.com.pl/historia.php?strona=powstania.html
– Strona internetowa: http://www.kawaleria-polska.pl/

Reklamy