Pomnik Bohaterów Ziemi Sierpeckiej

  Pomnik Bohaterów Ziemi Sierpeckiej w 2009 roku
Fot. T. Kowalski

W centralnym punkcie parku im. Tadeusza Paciorkiewicza, na południe od Nowego Rynku (dziś Pl. Fryderyka Chopina) wzniesiono w 1972 roku z inicjatywy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Sierpcu pomnik – monument ku czci Bohaterów Ziemi Sierpeckiej.

Pomnik miał być hołdem złożonym dla wszystkich poległych: żołnierzy i partyzantów, którzy stoczyli bój z hitlerowskim najeźdźcą i oddali życie za Ojczyznę.

  blog_co_1056700_2148852_tr_pomnik_bohaterow_ziemi_sierpeckiej_08 Główna część pomnika.
Fot. T. Kowalski

Pomnik zaprojektowano jako znajdujący się na cokole właściwy monument zbudowany z trzech częściowo tylko ociosanych, piaskowcowych głazów z rzeźbionym w szczycie przedstawieniem Mieczy Grunwaldzkich – jako symbolu walki zbrojnej przeciw hitlerowskiemu okupantowi (por. Order Krzyża Grunwaldu).

Na pomniku znalazła się inskrypcja:

„CHWAŁA BOHATEROM
ZIEMI SIERPECKIEJ
ŻOŁNIERZOM, PARTYZANTOM
I WSZYSTKIM POLEGŁYM
ZA WOLNOŚĆ OJCZYZNY
W WALCE
Z HITLEROWSKIM OKUPANTEM
W LATACH 1939-1945

POMNIK TEN WZNIEŚLI
MIESZKAŃCY MIAST I WSI
POWIATU SIERPECKIEGO
W 1972 ROKU”

Po lewej stronie pomnika, na cokole pokrytym piaskowcowymi płytami umieszczono tablice z nazwami miejscowości powiatu sierpeckiego, gdzie toczyły się walki w czasie II wojny światowej. Pomnik skrywa ziemię z miejsc, gdzie przelano polską krew za wolność kraju. Na tablicach wypisano:

„ZIEMIA Z MIEJSC
WALKI I MĘCZEŃSTWA

GRN BOŻEWO
GRN DROBIN
GRN GOLESZYN
GRN GOZDOWO
GRN JEŻEWO
GRN LELICE
GRN LIGOWO
GRN ŁUKOMIE
GRN MOCHOWO
GRN ROŚCISZEWO
GRN SIEMIĄTKOWO
GRN SŁUPIA
GRN UNIECK
GRN ZAWIDZ

MRN RACIĄŻ
MRN SIERPC”

  Fot. T. Kowalski
 
Fot. T. Kowalski

Wokół pomnika ustawiono 4 kamienne, prostopadłościenne stojaki do zapalania wiecznego ognia.

W latach PRL opiekę nad tym Miejscem Pamięci sprawowało Liceum Ekonomiczne, w którego geście leżało utrzymywanie porządku, ukwiecanie i pełnienie warty podczas głównych uroczystości państwowych i miejskich, które wówczas przy pomniku się odbywały (ze względu na obecność w pobliżu nieistniejącej dziś muszli koncertowej, gdzie mogły odbywać się dalsze uroczystości).

  Uroczystości odsłonięcia pomnika w 1972 roku.
Fot. z Ewidencji Miejsc Walk i Męczeństwa w Płocku (w zb. WUOZ)

W ciągu ostatnich lat pomnik kilkukrotnie padał ofiarą wandalizmów. Pojawiały się nań graffiti, oraz tłuczone były elementy z ziemią z Miejsc Walk.

  Akt wandalizmu na pomniku z 2004 roku.
Fot. sierpc.com.pl
  Graffiti na pomniku w 2008 roku
Fot. T. Kowalski

Dziś pomnik pozostaje w cieniu nie tylko wyrosłych tu wysoko drzew, ale i w cieniu Pomnika Katyńskiego, przed który przeniesiono obchody patriotycznych uroczystości organizowanych w naszym mieście.