„W starym albumie…” cz.2

Kontynuując rozpoczęty w 2010 roku cykl „W starym albumie”, którego założeniem była prezentacja nieznanych dotychczas zdjęć z życia „starego Sierpca” prezentujemy dziś zbiór fotografii Sierpca z początku XX wieku.

Poniższe zdjęcia, częściowo znane są sierpczanom i kolekcjonerom „historycznych perełek”, jednak źródło ich pochodzenia nie zawsze było jednoznaczne (podobnie z datowaniem).

Publikowane poniżej zdjęcia, po raz pierwszy prezentowane szerszej publiczności, zebrane i opisane, pochodzą ze zbiorów Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Wykonywane były w latach 1906-1939 i objęły teren zaboru rosyjskiego, a potem wolnej Polski. Wykonano wówczas, w ramach inwentaryzacji zabytków, ponad 6000 fotografii obrazujących kościoły, zamki, kapliczki itp., które zagrożone były przez przesuwające się wojenne fronty. Cenny zbiór fotografii jest do dziś mało znany, udostępniany wąskiej grupie specjalistów.

Kilka z fotografii ze zbioru, dotyczy Sierpca i okolic. Są one niezwykłym źródłem wiedzy o stanie zabytków regionu ziemi sierpeckiej sprzed I wojny światowej. Dziś prezentujemy kolekcję dziewięciu zdjęć pochodzących ze zbiorów IS PAN, które obrazują Sierpc (w kolejnych postach postaramy się zaprezentować zbiory obrazujące zabytki okolicznych miejscowości). Kilka z nich znanych jest już miłośnikom „sierpcianów”, choćby publikowane już na łamach Starego Sierpca zdjęcie słupa żydowskiego, czy kościoła farnego. Jednak przez wzgląd na to, że pochodzą one z jednej teczki poświęconej miastu Sierpcu – prezentujemy je razem, w komplecie.

01. Kościół farny. Sygn.: IS PAN B0000000204R.
Jest to fotografia znanej akwareli Kazimierza Stronczyńskiego.

02. Ruiny kościoła p.w. Krzyża Świętego. Sygn.: IS PAN B0000002742R.
Fotografował: S. Zaborowski. Rok ?

03. Ruiny kościoła p.w. Krzyża Świętego. Sygn.: IS PAN B0000002743R.
Fotografował: S. Zaborowski. Rok ?

04. Dawny kompleks klasztorny. Sygn.: IS PAN B0000002744R.
Fotografował: S. Zaborowski. Rok ?

05. Dawny kościół Benedyktynek. Sygn.: IS PAN B0000002745R.
Fotografował: J. Wojciechowski, 1911 r.

06. Kościół Farny. Sygn.: IS PAN B0000007156R.
Fotografował: J. Wojciechowski, 1911 r. ?

07. Dawny kościół Benedyktynek. Sygn.: IS PAN B0000007157R.
Fotografował: J. Wojciechowski, Rok ?

08. Dawny kościół Benedyktynek. Sygn.: IS PAN B0000007158R.
Fotografował: J. Wojciechowski, Rok ?

09. Słup żydowski. Sygn.: IS PAN B0000007170R.
Fotografował: F. Pawłowski, Rok ?

Jak widzimy – chciałoby się więcej. Jest szansa na poszerzenie udostępnianych przez IS PAN zbiorów. Wciąż z niecierpliwością czekamy na otwarcie podwojów przepastnych archiwów Instytutu, gdzie poza pozytywami i negatywami fotografii znajdują się teczki z dokumentacjami, inwentaryzacjami, planami, rysunkami i kartami sprawozdań, których liczna przekracza 18 000. Kto wie, może i jakieś interesujące nas „sierpeckie kąski” uda się wychwycić.