„W Sierpcu za cara…” zaproszenie na promocję

W imieniu organizatorów mam zaszczyt zaprosić wszystkich Państwa na promocję książki „W Sierpcu za cara: śladami rosyjskiego garnizonu” poruszającą temat historii Sierpca w okresie caratu, ze szczególnym uwzględnieniem obecności w mieście garnizonu rosyjskiego wojska – 48. Ukraińskiego Pułku Dragonów i 22. Baterii Konnej Artylerii i jej wpływu na kształt, obraz, architekturę i dzieje miasta.

Spotkanie promocyjne odbędzie się w czwartek, 5 XII 2013 r. o godz. 17:00 w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu (ul. Płocka 30), na które zapraszają organizatorzy: Dyrektor MBP w Sierpcu i Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej.

Do zobaczenia !