Księcia Wacława 6 : post mortem

Na naszych oczach odchodzą kolejni świadkowie przeszłości miasta. Przemijają, znikają z naszych oczu i z ogólnej świadomości. Nie mam tu na myśli leciwych mieszkańców Sierpca, bo i tych, niestety, najbardziej wartościowych, wciąż nam zabiera czas. Mam jednak na myśli takich milczących świadków, ‚żyjących’ dłużej niż ludzkie 70, 80 lat. Nieubłaganie, bezradność decydentów miejskich, skazuje na ‚odejście’ kolejne pomniki przeszłości, świadków dawnych wydarzeń i minionych dziejów, materialne nośniki pamięci Sierpczan sprzed dwóch wieków. W ubiegłym tygodniu do grona utrwalonych jedynie na fotografii przeszedł kolejny drewniany element sierpeckiego Starego Miasta. Zburzono bowiem dom przy ul. Księcia Wacława 6. I to jemu, niejako post mortem, dedykuję niniejszy artykuł.

Ulica Księcia Wacława (tu podpisana jako Żabia) na rosyjskim planie miasta z 1894 roku
(zacieniowana na fioletowo)

Ulica znana pod dawną nazwą 1. Maja (a jeszcze wcześniej Żabią, a na co wiele wskazuje również i Schenkenstrasse [w czasie gdy Sierpc, zwał się Schirps]) posiadała w swojej strukturze urbanistycznej szereg ciekawych obiektów, charakterystycznych dla małomiasteczkowej zabudowy północno-zachodniego Mazowsza. Drewniana zabudowa tej ulicy bardzo plastycznie prezentowała się jeszcze w latach 70-tych XX wieku. Warto podkreślić, że nietypowy przebieg ulicy (w połączeniu z zabudową Starego Rynku i placu przykościelnego farnego) i podział działek sięga jeszcze późnego średniowiecza. Oczywiście znane nam z fotografii budynki z Księcia Wacława to zabudowa najpóźniej z 4 ćw. XIX wieku, niemniej wzniesiona na zrębach o wiele starszych budowli (często z wykorzystaniem piwnic i fundamentów).

Ulica Księcia Wacława (daw. 1. Maja) w Sierpcu. Widok od strony Starego Rynku. Pocztówka z okresu okupacji niemieckiej (ulica zwana wówczas Schenkenstrasse).

Ulica Księcia Wacława (daw. 1. Maja) w Sierpcu. Widok od strony ulicy Biskupa Floriana (daw. Partyzantów). Zdjęcie z 1976 roku autorstwa Wojciecha Wiśniewskiego, ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.

Niestety od kilkudziesięciu lat zaczęły znikać kolejne domy z linii zabudowy tej ulicy. Dom spod adresu Księcia Wacława 3 z charakterystyczną murowaną oficyną zburzono w 1999 roku. Cztery lata wcześniej zniknął dom z posesji nr 7. Dom spod numeru 10 (który stał na skrzyżowaniu z daw. ulicą Partyzantów) także zrównano z ziemią. Nie ma śladu po domostwie stojącym pod numerem 1. Pod numerami 2 i 4 stoją murowane, współczesne budynki. Puste place działek nr 5 i 11 straszą do dziś wybujałą roślinnością i zalegającymi śmieciami. Pod numerem 8 i 15 też stoją nowe gmachy. Pamięci po dawnych dziejach ulicy, nazywanej już w czasach carskich Żabią do niedawna strzegły domy spod numerów 9, 6 i 11 (pierwszy wpisany w 1979 roku do rejestru zabytków). Niestety „na straży” pozostały już jedynie domy w zachodniej pierzei ulicy (9 i 11). Dom nr 6 przegrał z czasem w końcu lutego 2014 roku.

Dom przy ulicy Księcia Wacława 6. Widok od ulicy. Rok. 1979. Fot. Waldemar Burzawa.
Ze zbiorów Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Płocku.

Dom przy ulicy Księcia Wacława 6. Widok od podwórza. Rok. 1979. Fot. Waldemar Burzawa.
Ze zbiorów Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Płocku.

Budynek został wzniesiony na początku XX wieku. Prawdopodobnym wydaje się, że powstanie na zrębach dwóch sąsiadujących ze sobą parceli, wpłynęło na nietypowe rozwiązanie elewacji podwórzowej (patrz fotografia wyżej – sugeruje ona dwuetapowość budowy, co również było widać przy rodzaju szalowania od strony ulicy – od północy deski umieszczone były pionowo, od południa – poziomo). Przy budowie obiektu wykorzystano dużo starsze, kamienne piwnice (w północnej części budynku). Mimo, że cała część nadziemna wzniesiona była z drewna w konstrukcji zrębowej, to ściana międzytraktowa (w której częściowo ukryte były przewody kominowe) została cała wymurowana z cegły i oparta na solidnym kamiennym fundamencie. Główną elewację budynku zaprojektowano jako siedmioosiową, gdzie w środkowej osi umieszczono drzwi wejściowe w głębokiej, charakterystycznej dla architektury Sierpca, wnęce, przywodzącej na myśl uproszczony portyk wgłębny. Obiekt udekorowano deskami nabitymi na oszalowanie oraz niektóre z nich dekoracyjnie opracowano (profilowane nadproża w części południowej, szczyt wystawki). Cała kompozycja, będąca skomasowaniem istniejącego wcześniej budynku, przedłużonego o nowe, nieregularne ciągi, przywodzi na myśl cechy skromnego klasycyzmu, charakterystycznego dla sierpeckiej architektury początków XX wieku.

Nierozpoznana jest dziś historia budowlana obiektu. Badań architektonicznych już niestety nie można będzie przeprowadzić, a zagadkowa dwufazowość budowy mogłaby dać sporo odpowiedzi dla badaczy rozwoju przestrzennego miasta Sierpca. Dom, który już w 1.poł. XX wieku należał do rodziny Gadzińskich (w 1946 roku jako właściciel w oficjalnych spisach miejskich nieruchomości figuruje Baltazar Gadziński), zamieszkiwany przez kolejne pokolenia lokatorów już nie da odpowiedzi na pytania sierpeckich historyków. Jego dzieje się skończyły.

Strona podwórzowa domu przy Księcia Wacława 6. Wrzesień 2010.
Fot. Jacek Karwowski, zdjęcie z Galerii Sierpc Online (www.sierpc.com.pl)

Dom przy ulicy Księcia Wacława 6. Widok od ulicy. Luty 2011 r.. Fot. Tomasz Kowalski

Dom przy ulicy Księcia Wacława 6. Widok od ulicy. Luty 2011 r.. Fot. Tomasz Kowalski
[warto zwrócić uwagę na zróżnicowany rodzaj oszalowania obiektu]

Pozostaje pytanie: co dalej? Czy miasto Sierpc nie potrafi, nie chce, a może nie rozumie potrzeby ochrony materialnych świadków naszej własnej przeszłości? Czuję zatrwożenie, że takich artykułów w najbliższym czasie będę musiał pisać coraz więcej. Czemu zmusza się do pisania „post mortem„, a sierpeckich fotografików do uwieczniania ruin i pustych placów? Tak wspaniale byłoby napisać coś pochwalającego naszych włodarzy w trosce o pomniki przeszłości Sierpca. Nie bez przyczyny nazywam je „pomnikami„. Słowo to pochodzi od staropolskiego wyrażenia „pomnieć„, czyli PAMIĘTAĆ. Pomniki przeszłości należy chronić, bo są zapisami dawnych dziejów, materialnymi nośnikami działalności tych, którzy przed nami zamieszkiwali miasto i pozostawili je dla nas.

A co po nas pozostanie? Co my zostawimy tym, którzy przyjdą po nas?

„Ogołocona” ulica Księcia Wacława w Sierpcu, „wizytówka” sierpeckiej starówki.
Fot. Jacek Karwowski, zdjęcie z Galerii Sierpc Online (www.sierpc.com.pl)

* * *

2 marca 2014 r. Ostatnie chwile domu przy Księcia Wacława 6 – galeria
Fot. Tomasz Kowalski