O „prostowaniu” historii słów kilka

101_0471 101_0474

W czwartek 14 stycznia 2016 roku w gmachu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu miała miejsce promocja książki Ziemia sierpecka – znana i nieznana :przewodnik historyczno-krajoznawczy, tom 2, stworzonej przez zespół redakcyjny sierpeckich regionalistów. Jako członek owego zespołu, najnowszy tom Ziemi… otrzymałem kilka dni przed oficjalną promocją. Nie znałem wcześniej tematyki podjętej w tekstach przez pozostałych autorów. Moją ciekawość wzbudził tekst autorstwa Zdzisława Dumowskiego poświęcony sierpeckiej cerkwi (zob. Cerkiew na Grzymałach [w:] Ziemia sierpecka – znana i nieznana : przewodnik historyczno-krajoznawczy, tom 2, pod red. Zdzisława Dumowskiego, Sierpc 2015, s. 44-50). Po jego dogłębnej lekturze postanowiłem zabrać na ten temat głos. Głos polemiczny – a z mojego osobistego punktu widzenia – głos przestrogi dla jego przyszłych, potencjalnych czytelników.

Nieco ponad 2 lata temu spotkaliśmy się w tej samej sali czytelni MBP w Sierpcu, na promocji mojej książki poświęconej dziedzictwu „pocarskiemu” w Sierpcu (zob. Tomasz Kowalski, W Sierpcu za cara : śladami rosyjskiego garnizonu, Sierpc 2013). W książce poświęciłem sporo miejsca wynikom moich kwerend i badań dotyczących gmachu sierpeckiej cerkwi prawosławnej – dotąd w opracowaniach pomijanej i lakonicznie odnotowywanej. Na osiemnastu stronach (por. Tamże, s. 121-139) opisałem historię budowlaną cerkwi św. Mikołaja Cudotwórcy w Sierpcu, publikując wyniki kwerendy materiałów archiwalnych, wyniki badań architektonicznych, analizę przebudowy gmachu cerkwi na budynek Starostwa Sierpeckiego (w którym dziś mieści się Sąd Rejonowy) i liczne archiwalne oraz współczesne fotografie (w tym zachowanych detali i świadków architektonicznych).

Co się jednak stało po dwóch latach od pojawienia się na rynku tamtej książki? Ten sam wydawca  – Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej – opublikował właśnie tekst, który w opozycji stawia sprawy, o których – niejako na jego łamach – pisałem w 2013 roku. Z tekstu Zdzisława Dumowskiego dowiadujemy się, że cerkiew w Sierpcu – taka, jaką opisałem w książce W Sierpcu za cara…w ogóle nie istniała! Autora nie przekonują zmierzone przeze mnie fundamenty ukryte w piwnicach dzisiejszego budynku sądu, odrysowane nośne ściany ukryte dziś w salach posiedzeń, czytelne trójboczne zamknięcie miejsca ołtarzowego we wschodniej części budynku, odkryte pozostałości sklepień zachodniej kruchty wejściowej oraz liczny detal architektoniczny. Na nic dokumenty i zdjęcia z czasów przebudowy gmachu (które w książce są umieszczone!), na nic również odnaleziony niedawno plan gruntów pocerkiewnych z 1922 z gmachem pocerkiewnym z wrysowanym krzyżem prawosławnym, wzniesionym na dokładnie tym samym rzucie, jaki opublikowałem w książce, co było wynikiem badań architektonicznych – to wszystko na nic. Z najnowszego tekstu z Ziemi… dowiadujemy się, że to wszystko fantazja, a drewniana (sic!) cerkiew została rozebrana przed 1918 i nie pozostał po niej żaden ślad.

Nowy tekst i informacje o cerkwi i parafii prawosławnej w Sierpcu (niestety niepoparte żadnym przypisem i odnośnikiem do jakiegokolwiek źródła) mają być – jak mi się osobiście (może mylnie?) wydaje – argumentem w postępowaniu sądowym, o którym poinformował nas Autor na początku tekstu, a które toczy się pomiędzy przedstawicielami Cerkwi Prawosławnej a Starostwem Powiatowym w Sierpcu, reprezentującym interesy Skarbu Państwa. Gra toczy się bowiem o dużą stawkę – odszkodowanie za przejęty i przebudowany gmach cerkwi św. Mikołaja Cudotwórcy w Sierpcu.

Przyczyną zabrania przeze mnie głosu w tej sprawie jest zwykła obawa bezstronnej we wspomnianym powyżej postępowaniu osoby, która wie, że najnowsza sierpecka publikacja trafi do szerokiego grona odbiorców, którzy mogą poczuć się zdezorientowani informacjami publikowanymi w pracach Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Tekst ma ogromną wartość poznawczą jeśli chodzi o skrupulatnie przedstawione dzieje podsierpeckiego majątku „Grzymały” w XVIII i XIX wieku, natomiast usilne „naprostowanie” dziejów sierpeckiej cerkwi nie ma prawa oprzeć się argumentom płynącym z archiwaliów, badań architektonicznych, wspomnień starych sierpczan i licznych fotografii.

W nauce polemika i dyskusja są sprawami na porządku dziennym – lecz fakty są faktami, trudno więc publikować polemiczny tekst, stworzony ponadto na „potrzeby jakiejś sprawy”, który pomijając dowody i historyczne fakty, niejako dryfuje wysoko ponad rzeczywistością.

Z wyrazami szacunku,

Tomasz Kowalski