Złotnicze dzieło sztuki w sierpeckiej farze

Sierpecka fara świętych Wita, Modesta i Krescencji ma na swoim wyposażeniu wiele bezcennych, zabytkowych dzieł sztuki wśród których na szczególną uwagę zasługują dzieła sztuki złotniczej. Paramenty te, wykonywane z najszlachetniejszych materiałów pełnią w liturgii szczególną rolę – mają bezpośredni kontakt z Najświętszymi Postaciami – kielichy – z konsekrowanym winem, a pateny i monstrancje – z konsekrowanymi hostiami. Stąd też w przeszłości powszechnym zwyczajem, wykonywano te sprzęty z dbałością o ich piękno, ale też nie szczędzono funduszy na ich wykonanie.

Świątynia parafialna w Sierpcu (>>) przechowuje do dziś dwie zabytkowe monstrancje – a więc sprzęty służące do umieszczania w nich konsekrowanej hostii (stąd nazwa, od łacińskiego monstrare – pokazywać), celem wystawienia na ołtarzu podczas nabożeństw, adoracji, błogosławieństw Najświętszym Sakramentem oraz w czasie procesji liturgicznych. Owe dwa sprzęty (jeden starszy – barokowy, drugi nieco młodszy – rokokowy) ostały się w sierpeckiej farze do dziś dnia mimo licznych zawirowań dziejowych. Dziś zaprezentuję młodszą monstrancję.


Rzeczona monstrancja pochodzi z XVIII wieku i nosi cechy rokokowe. Stopa owalna, wypukła, profilowana ozdobiona ornamentem muszli oraz wici roślinnej i kogucich grzebieni. Nodus z listkami i rocaille’ami. Reservaculum otoczone promienistą glorią i ornamentem rocaille’owym. W zwieńczeniu umieszczono popiersie Boga Ojca na chmurze i nowszy krzyżyk.

FaraMonstrancja2-01
Sierpc, kościół farny, monstrancja rokokowa, 2. poł. XVIII w. Awers.
FaraMonstrancja2-02
Sierpc, kościół farny, monstrancja rokokowa, 2. poł. XVIII w. Rewers.
FaraMonstrancja2-03Sierpc, kościół farny, monstrancja rokokowa, 2. poł. XVIII w. Detal – stopa.
FaraMonstrancja2-04
Sierpc, kościół farny, monstrancja rokokowa, 2. poł. XVIII w. Detal – nodus.
FaraMonstrancja2-05
Sierpc, kościół farny, monstrancja rokokowa, 2. poł. XVIII w. Detal – reservaculum i zwieńczenie.

Pod spodem kryzy umieszczono majuskulny, grawerowany napis:

ANNO DNI 1786 HOC OSTENSORIUM ; CURA ; RR DD MANSIONARIORUM SIEPRCENSIUM DE NOVO REPARATUM

Na stopie umieszczono zaś napis:

ODNOWIONO KOSZTEM FRANCISZKI SZAŁECKIEJ 1938

Sprzęt ma 79,5 cm wysokości i wykonany jest z częściowo złoconego srebra. Nieznany jest złotnik oraz warsztat, który ją wykonał. Nie ma pewności czy od początku była przeznaczona do kościoła parafialnego, bo jak czytamy pod stopą – w 1786 roku „na nowo” naprawili ją mansjonarze sierpeccy, którzy obsługiwali przecież kościół klasztorny benedyktynek. Po pożarze miasta i sierpeckich świątyń w 1794 roku częściowo „przemieszano” sprzęty znajdujące się w miejskich kościołach. Po tym czasie monstrancja mogła znaleźć się na wyposażeniu sierpeckiej fary, gdzie używana jest po dziś dzień.


Cieszy fakt, że w Sierpcu zabytkowe naczynia liturgiczne są wciąż w użyciu. Najczarniejszy scenariusz dla zabytkowego sprzętu kościelnego (kielicha czy monstrancji, ale także i szat liturgicznych) to niestety – przerwanie jego użytkowania. Sprzęt taki – najpierw schowany w szafie, potem niszczejący w kościelnym składziku…, a dalej częstokroć ślad się urywa i sprzęty takie giną, czy są bezpodstawnie translokowane w różne dziwne miejsca.

Chwała instytucjom jakim są muzea diecezjalne, które gromadzą nieużywane sprzęty liturgiczne, należycie je konserwują i udostępniają do publicznego oglądu. Lecz dla kościoła, z którego są one „zabierane” jest to zawsze niepowetowana strata – swoje właściwe miejsce opuszczają wówczas przedmioty, które są częstokroć najstarsze na ich wyposażeniu. A nie wolno zapominać, że są one swego rodzaju relikwiami przeszłości – pamiątkami po poprzednich pokoleniach naszych przodków, którzy uczestnicząc w nabożeństwach przed stu, czy dwustu laty – patrzyli właśnie na te same sprzęty, na przykład czuwając przed wiekiem w Wielką Sobotę przy tzw. Grobie Pańskim, przed wystawioną w omówionej przed chwilą monstrancji, hostią.

I my dziś, niejako na zasadzie sukcesji mamy tę możliwość! Zabytkowa monstrancja z sierpeckiej fary wystawiona jest w Grobie Pańskim i wierni – właśnie w niej – adorują dziś przez cały dzień Najświętszy Sakrament.

FaraMonstrancja2-07Sierpc, kościół farny, monstrancja rokokowa, 2. poł. XVIII w.
Grób Pański, Wielkanoc 2016 r.
FaraMonstrancja2-06
Sierpc, kościół farny, Grób Pański, Wielkanoc 2016 r.