Sto lat niepodległej Polski

Nareszcie! Doczekaliśmy się! Jeszcze rok temu obawiałem się, że na początku listopada będę musiał ponownie przypomnieć mój tekst z 2014 roku (kliknij tu>>), wklejany corocznie i przywołujący niedorzeczny, trwający wiele lat uzus, który sprawiał, że radosną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, sierpczanie świętują pod pomnikiem Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

11_artykul

Program obchodów AD 2018

Lecz nie tym razem! Miejskie uroczystości związane ze Świętem Niepodległości, w tym pamiętnym, 2018 roku, roku setnej rocznicy odzyskania wolności przez Rzeczpospolitą, zmieniły swój program. Wieńce i kwiaty złożone zostaną (wreszcie!) pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie również będą miały miejsce okolicznościowe przemówienia oraz część artystyczna (również w gmachu Centrum Kultury i Sztuki im. Józefa Piłsudskiego). Stało się tak dzięki ważnej i potrzebnej inicjatywie Towarzystwa Patriotyczno-Historycznego Ziemi Sierpeckiej „Pamięć i Prawda”, wsparciu wielu firm i prywatnych datków mieszkańców Sierpca, które pozwoliły na wzniesienie pomnika marszałka przy ulicy Piastowskiej, który odsłonięty został 2 października 2018 roku.

20355_b

Uroczystość odsłonięcia pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierpcu. 2 października 2018 roku. Fot. Extra Sierpc.


Warto przypomnieć, że już w 1928 roku z okazji dziesiątej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, Sejmik Powiatu Sierpeckiego podjął uchwałę, iż zamiast stawiania w mieście Pomnika Niepodległości (co było wówczas popularną inicjatywą w wielu miastach), należy rozpocząć wznoszenie Powiatowego Domu Społeczno-Ludowego, który sam w sobie miał stać się architektonicznym monumentem wolnej i niepodległej Polski. W tym samym roku powołano specjalny komitet do zorganizowania zbiórki funduszy na ten cel. Wprawdzie początkowo społeczna kwesta nie znalazła posłuchu w hojności mieszkańców miasta (przez kilka lat zebrano ułamek potrzebnej kwoty, niewystarczający nawet do podjęcia budowy fundamentów gmachu), ale po śmierci Józefa Piłsudskiego w 1935 roku, zapał ożył – postanowiono połączyć inicjatywę budowy Domu Ludowego oraz upamiętnienia marszałka, poprzez planowane nadanie nowej placówce jego imienia. Prace budowlane na placu dawnej miejskiej targowicy (dziś ul. Piastowska 39) ruszyły w 1938 roku, przerwał je jednak wybuch II wojny światowej. Budynek został ukończony w czasie okupacji niemieckiej.


Przed tym gmachem – międzywojennym pomnikiem niepodległości Polski – noszącym dziś imię marszałka Józefa Piłsudskiego, przy jego długo wyczekiwanym w mieście pomniku, sierpczanie uczczą tę wyjątkową, setną rocznicę.

Do radości i wspólnego świętowania z narodowym hymnem na ustach gorąco zachęcam!

Jeszcze Polska nie zginęła!

Reklamy

Pamięci „Wyklętych”

Od 5 lat w naszym kraju, 1 marca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.  W preambule ustawy o ustanowieniu tego święta czytamy:

W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu…

Natomiast w opinii Rady Ministrów z 2010 roku zauważono, że:

„żołnierze tzw. drugiej konspiracji, którzy jako pierwsi walczyli o Wolną Polskę z okupantem sowieckim i zainstalowanym przez niego reżimem komunistycznym, zapłacili za wierność swoim ideałom niejednokrotnie cenę najwyższą – cenę swego życia. Nawet jeśli udało Im się przeżyć, przez kolejne 45 lat żyli z piętnem – jak to określała komunistyczna propaganda – „bandytów” i „faszystów””.

W Sierpcu, żołnierzy walczących o niepodległość Polski na ziemi sierpeckiej w latach 1945-1956 upamiętnia tablica na zewnętrznej ścianie południowej kruchty kościoła klasztornego.  Powstała z inicjatywy Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręgu Stołecznego. Po akceptacji treści tablicy przez Kurię Diecezjalną Płocką i ówczesnego proboszcza, ks. Leszka Żuchowskiego, została umieszczona w 1997 roku. Poświęcił ją biskup pomocniczy warszawsko-praski Zbigniew Józef Kraszewski w niedzielę, 5 października 1997 roku, po uroczystej Mszy Świętej sprawowanej w intencji „tych, którzy zginęli z rąk NKWD i SB walcząc o wolność ojczyzny”.

Na tablicy umieszczono napis:

BÓG-HONOR-OJCZYZNA

PAMIĘCI ŻOŁNIERZY | ARMII KRAJOWEJ | NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH | NARODOWEGO ZJEDNOCZENIA WOJSKOWEGO | POLEGŁYCH I POMORDOWANYCH PRZEZ N.K.W.D. I U.B. | WALCZĄCYCH O NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI | NA ZIEMI SIERPECKIEJ W LATACH 1945-1956

BRONARSKI STEFAN „ROMAN”
BOGUSZEWSKI JÓZEF „LEW”
DERKUS STANISŁAW „SZASZKO”
DERKUS ZYGMUNT „URKES”
FRYCZKE ALEKSANDER „OLEK”
GOSIK HENRYK „DOKTOR”
KOLCZYN CZESŁAW „STARY”
KOSOBUDZKI TADEUSZ „CZARNY”

KWIATKOWSKI WŁADYSŁAW „JERZY”
MAJEWSKI LESZEK „LESZEK”
MAJEWSKI FRANCISZEK „SŁONY”
MAJEWSKI STEFAN „SZCZEPAN”
MALINOWSKI JAN „STARY”
MARCINKOWSKI JÓZEF „ŁYSY”
ORYL SEWERYN „KANCIASTY”
PECZYŃSKI ARTUR „GRAB”

PRZYBYLSKI TADEUSZ „BIAŁY”
PRZYBYŁOWSKI JAN „ONUFRY”
RAKOCZY KAROL „ŚMIAŁY”
STRYJEWSKI WIKTOR „CACKO”
STRYJEWSKI SZCZEPAN „JÓZEF”
WIERZBICKI JERZY „ILSKI”
WOJCIECHOWSKI JERZY „GRANAT”

PAŹDZIERNIK 1997
ŻOŁNIERZE NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH OKRĘGU STOŁECZNEGO

Tablica wzbudziła kontrowersji. Pojawiały się wątpliwości, co do pewnych elementów życiorysów niektórych wymienionych na tablicy osób. Nie jest to jednak miejsce i czas na roztrząsanie tych kwestii i ocenę – ani intencji fundatorów tablicy, ani nią upamiętnionych. Bez wątpienia winniśmy skłonić głowy w ciszy i zadumie nad tymi, którzy nie wahali oddać się swojego życia za ideały i marzenia o Wolnej Ojczyźnie.

„Ponieważ żyli prawem wilka
historia o nich głucho milczy…” >>

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

tablica-wykleci 2008Tablica pamiątkowa na kościele Wniebowzięcia NMP poświęcona żołnierzom AK, NSZ i NZW z 1997 roku. Fot. red. (2008).

* * * * * * * * * * * * * * * *

P.S. W tym roku, w ubiegłą niedzielę 1 marca 2015 roku, w kościele p.w. św. Stanisława Kostki w Sierpcu, proboszcz ks. kan. Tomasz Kadziński o godz. 11:30 odprawił uroczystą Mszę Świętą, w której za wstawiennictwem bł. ks. Jerzego Popiełuszki wierni modlili się za żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia oraz za wszystkie ofiary komunizmu w Polsce. (>>).

Po Mszy uformował się marsz w kierunku pomników Armii Krajowej i Pamięci Ofiar Katyńskich (>>). Tablica przy kościele klasztornym nie znalazła się na oficjalnej trasie pochodu. Marsz i jego forma wzbudziła wiele kontrowersji, o których można przeczytać na Forum Historia Sierpc Online (>>).

12 II 1915 – ważna pierwszowojenna rocznica

2015 rok przynosi nam wiele ważnych rocznic związanych z burzliwymi dziejami naszej Ojczyzny. Dziś chciałem, w tym krótkim wpisie, przypomnieć o przypadającej 100. rocznicy ważnego w dziejach Sierpca dnia.

I wojna światowa nie funkcjonuje już w komunikatywnej pamięci sierpczan. Znamy ją z relacji książkowych i popularnonaukowych artykułów i wspomnień nieżyjących już Sierpczan, którzy na podstawie relacji rodzinnych streszczali w swych zapiskach dzieje miasta z początku XX wieku (mam tu na myśli choćby Irenę Kulasińską czy Józefa Drążkiewicza). Wśród ich historii wyłuskać możemy obraz dziejących się w Sierpcu wydarzeń w przełomowej nie tylko dla Polski i całej Europy, I wojnie światowej (1914-1918).

12-ii-19155b035d

Żołnierze niemieccy przed siedzibą Komendantury. 1916 rok. Dziś kamienica pod adresem Biskupa Floriana 7. Fot. Fotopolska.eu. Dzisiejszy widok budynku (tutaj >>)

Między wrześniem a lipcem 1915 roku trwały w okolicach Sierpca walki między wojskiem carskim a niemieckim. W ich wyniku około 20% zabudowy okolicznych miast i wsi uległo całkowitemu zniszczeniu. Po walkach w okolicy Gójska, 12 lutego 1915 roku Sierpc został ostatecznie zajęty przez okupacyjne wojska niemieckie, wypierając już na zawsze wojsko rosyjskie (Królestwo Polskie w zasięgu władzy carów znajdowało się przecież już od 1815 roku). Rozpoczęła się wówczas 3-letnia okupacja (jej historia nie została jeszcze do końca przez historyków sierpeckich rozpoznana i wciąż czeka na dogłębną analizę i opracowanie).

Po wkroczeniu wojsk cesarstwa niemieckiego, rozpoczęły się rekwizycje żywności i zwierząt, zaś niemiecki dowódca rozkazał dostarczyć wojsku 500 funtów chleba i 400 cetnarów owsa. Na ludność nakładano kontrybucje, jako kary za sprzyjanie Rosjanom (aresztowano między innymi Wacława Gurbskiego, prezesa Miejskiego Komitetu Obywatelskiego).


W sto lat od wydarzeń, które zmieniały bieg historii, a następstwem których, w pewnym sensie, po trzech latach narodziła się wyczekiwana od pokoleń Wolna Polska, wspomnijmy wszystkich, którzy wcieleni do wrogich armii oddawali życie za swoich cesarzy, a których mogiły dziś rozwiał wiatr historii.

Żołnierzy armii niemieckiej poległych w 1915 roku i zmarłych w miejscowym lazarecie, pochowano w mogiłach na cmentarzu ewangelickim w Sierpcu. To tu, po drugiej wojnie światowej wzniesiono mauzoleum żołnierzy armii czerwonej. A gdzie spoczęli żołnierze rosyjscy z lutego (i nie tylko) 1915 roku? Wiele wskazuje, że w anonimowych, zbiorowych mogiłach cmentarza garnizonowego. Niestety nie potrafimy dziś wskazać ich dokładnej lokalizacji. Panta rhei…

12-ii-19155b015dek

www.starysierpc.blog.onet.pl

Pomnik żołnierzy niemieckich z 1915 roku na d. cmentarzu ewangelickim w Sierpcu. Dziś środkowa brama cmentarza parafialnego. W tym miejscu po II wojnie światowej wzniesiono mauzoleum żołnierzy armii czerwonej (więcej tu >>)
Fot.: (1) 1943 r., ze zbiorów Eugena Kleistera z Rostocku; (2) przekazała Grażyna Kłos.

Co się stało w Sierpcu w styczniu 1945 roku?

Pięć dni temu przypomnieliśmy Państwu o 70. rocznicy mordu w więzieniu sierpeckim, mieszczącym się w budynku po zlikwidowanym w 1892 roku klasztorze benedyktynek. Jak wówczas pisaliśmy (>>), w nocy 19 stycznia 1945 roku ewakuujący się z terenu naszego kraju żołnierze niemieccy podpalili więzienie w Sierpcu. Najpierw jednak dokonali egzekucji na przebywających w gmachu prawie 80 osobach. Części mordowanym wiązano ręce drutem kolczastym i strzelano w tył głowy. Cudem przeżyło kilka osób. Ofiary z nocy 19 stycznia 1945 roku symbolicznie zamknęły listę ofiar synów i córek ziemi sierpeckiej zamordowanych przez hitlerowców podczas II wojny światowej.

W ogólnodostępnej, popularnonaukowej literaturze dotyczącej XX-wiecznych dziejów Sierpca temat ten wiąże się z wydarzeniami związanymi z wyzwoleniem Sierpca spod okupacji niemieckiej, przez żołnierzy 65. armii pod dowództwem gen. Pawła Batowa, wchodzącej w skład II Frontu Białoruskiego (pod dowództwem marszałka Konstantego Rokossowskiego). Walki o miasto miały trwać kilka godzin. Niedługi czas potem odbyły się pierwsze posiedzenia nowokonstytuowanych władz miejskich (protokoły tych spotkań szczęśliwie zachowały się w Archiwum Państwowym w Płocku). Powstała też nowa sierpecka milicja mająca pilnować porządku w pełnym chaosu wyzwolonym mieście. W jej skład w dużej mierze weszli członkowie miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Otrzymali od Rosjan karabiny i biało-czerwone opaski. Zostali swoistą pierwszą władzą w Sierpcu (zob. relację A. Jasińskiej, w „Almanachu Sierpeckim” z 1997 r.). Jak to określił ks. Ksawery Ziemiecki w swoich wspomnieniach:

[nowi] samozwańczy milicjanci robili, co im się podobało, byli władzą prawodawczą, sądowniczą i wykonawczą razem„.

Cóż takiego stało się więc po odkryciu przez sierpczan tragicznej zbrodni dokonanej przez żołnierzy niemieckich na polskich więźniach? W dużej mierze odnajdujemy strzępy relacji zanotowanych we wspominanym „Almanachu Sierpeckim” z 1997 roku oraz w kilku innych wspomnieniach sierpczan. Zapoznajmy się więc z relacjami naocznych świadków:

„Wracając z miasta do naszej plebanijki na górze, skręciłem na plac więzienny, gdzie leżeli szeregiem pomordowani więźniowie. I zobaczyłem znowu coś, co mnie obezwładniło. Oto na miejscu pomordowanych Polaków, w ich dawnych celach, leżały teraz trupy kilku mężczyzn, dwóch młodych, zupełnie nagich kobiet i chyba dwojga małych dzieci. Okazało się, że to byli Niemcy, którzy nie zdążyli uciec, przywiezieni tu z podsierpeckiej wsi, ludzie na pewno niewinni, bo inaczej by uciekli, zostali w nadziei, że nic im się nie stanie, bo nie dokuczali, a może nawet bronili Polaków. I oto, tych ludzi pierwsi polscy milicjanci, z białymi opaskami na rękawach, wyciągnęli z ich domów, tu ich wraz z dziećmi przywlekli i, aby było okrutniej, kazali się rozebrać do naga i … rozstrzelali, porzucając trupy, w wątpliwej wartości odwecie, na miejsce ciał pomodrowanych … Okrucieństwo niektórych ludzi nie zna granic i miary […] Milicjanci z białymi opaskami na rękawach, przywożą z terenu, ze wsi podsierpeckich, Niemców, którzy nie chcieli lub nie zdążyli uciec. Stawiają ich pod murem więziennym , od strony naszego ogrodu, naprzeciw naszych okien i strzeleją do nich. Pijani, więc trafili czasem, czasem nie, bili kijami. Oto tragiczny dzień rozpasanego terroru, nie było jeszcze nowych praw (poza Bożymi przykazaniami) i władz – samozwańczy milicjanci robili, co im się podobało, byli władzą prawodawczą, sądowniczą i wykonawczą razem. Ale to, co chcę teraz opisać, przechodzi pojęcie zdrowego, normalnego człowieka. Milicjanci postawili pod murem młodą, może 15-16 lat dziewczynę. Szarpali ją, ściągali ubranie, a ona – jakimś cudem – zdołała się wyrwać z ich rąk i z płaczem, krzykiem przerażenia, pobiegała w kierunku plebanii, w odległości może 50 m. Wybiegliśmy z domu, aby ją ratować. Niestety, biegnąc, nie widziała siatki parkanowej, dzielącej teren plebanii od więzienia. Upadła. Dopadli ją oprawcy i mimo naszych protestów, że trzeba poczekać na wyrok sądu, odciągnęli ją pod mur i leżącą zastrzelili. Jeden z tych bandytów gotów był nas usłuchać, ale ten drugi, o wyraźnie zbójeckiej twarzy, warknął coś obrzydliwie i nie zgodził się …”

ks. Ksawery Ziemiecki, Dni nadziei i grozy, [w:] Wspomnienia Sierpczan, Sierpc 1998, s. 218-229.

 

„Dymiły mury zabudowań klasztornych (wówczas więzienie). Niemcy uciekając, zabili uwięzionych strzelając im w tył głowy i podpalili budynek. Zwłoki leżały w kilku szeregach, gałki oczne wypłnęły od żaru. Zginęli 19 stycznia 1945r. […] Później leżała tam sterta zabitych niemieckich uciekinierów. Rzucał się w oczy nagi trup kobiety z dzieckiem przy piersi. Ale wówczas nikt nie miał litości dla ciemiężców, zbyt wiele nagromadziło się krzywd.”

Stefania Głuchowska, Wojenne dzieciństwo, [w:] Wspomnienia Sierpczan, Sierpc 1998, s. 201-211.

 

Zaraz po wojnie pojawiła się milicja, która chodziła w biało-czerwonych opaskach. W milicji byli, tak jak pamiętam, Skierski, Bretyn, Kwiatkowski. Wydawali Niemców [pozostałych w mieście] Ruskom, a Ruski zabijali ich. Tak się nasi mścili na Niemcach za to, że w klasztorze Niemcy zastrzelili tylu Polaków. […] Niemców którzy uciekali, nasi napadali i zabijali, a potem okradali. Wcześniej przez całą okupację Niemcy tylu Polaków namordowali. To były okropne czasy. Ciągle mam je przed oczami, choć to już tyle lat minęło

Halina Górkowska, Pierwszy… i drugi dzień wolności, [w:] Almanach Sierpecki, tom I, Sierpc 1997, s. 46-49.

 

Wydarzenie w klasztornym więzieniu stało się w następnych dniach dla mieszkańców Sierpca powodem do zemsty na tych Niemcach, którym nie udało się w porę uciec z miasta

Mieczysław Gruk, Pierwszy… i drugi dzień wolności, [w:] Almanach Sierpecki, tom I, Sierpc 1997, s. 51.

 

Jak weszli Ruski, zostałem komendantem milicji. Szedłem do klasztoru, a stamtąd już wracali moi ludzie. Z więzienia przy klasztorze z cel wyciągali zabitych. Oni byli ustawieni plecami do siebie i opasani drutem. […] Inni moi ludzie przyprowadzili do klasztoru takiego volksdeutscha, Błażejewskiego. […] Posadzili go na takiej wielkiej kupie […] palącego się węgla

Wacław Mazurowski, Pierwszy… i drugi dzień wolności, [w:] Almanach Sierpecki, tom I, Sierpc 1997, s. 52-55.

 

Jak weszli Rosjanie, nasi ludzie byli strasznie zdenerwowani. Całymi chmarami szli do więzienia, żeby patrzeć na te trupy. Nasi ludzie widzieli, że ciała zabitych zaczynały się psuć, więc wynieśli je z cel na dwór. Tę Lidkę Schmidt złapali i zabili. Pamiętam, jak leżała rozebrana do naga. To dziwne, ale Lidka Schmidt została złapana i zabita na terenie więzienia. W więzieniu już nikogo z Niemców nie było, tylko ta Lidka. Ona po prostu nie zdążyła uciec. Nasi ludzie byli tak oburzeni tym, co Niemcy zrobili w więzieniu, że ścigali Niemców – winien czy niewinien – i oddawali Rosjanom. Ci zabijali Niemców pod ścianą więzienną. Egzekucje były już 20 stycznia i w następnych dniach

Anna Jasińska, Pierwszy… i drugi dzień wolności, [w:] Almanach Sierpecki, tom I, Sierpc 1997, s. 55-58.

 

W styczniu 1945 roku większość ewangelickich rodzin [ze wsi Białasy] opuściła swoje gospodarstwa kierując się na Zachód, […] Pozostałą ludność niemiecką czekały represje ze strony „nowych sąsiadów”. Dochodziło do samosądów (Erik Buchholz ze wspomnień rodzinnych przywołuje historię Emila Zielkiego i Roberta Bonkowskiego zastrzelonych w drodze z Białasów do Łukomia w styczniu 1945 oraz podobne historie mające miejsce jeszcze w marcu 1945 roku. Wedle relacji wyżej wymienionego, ofiary tych wydarzeń chowano we wspólnych mogiłach na cmentarzu w Białasach). W kilka dni po wyzwoleniu, do Białasów przybyła milicja i pozostałych w swoich gospodarstwach Niemców przewieziono do Sierpca, do budynku dawnego klasztoru benedyktynek […] i ich rozstrzeliwano

Tomasz Kowalski, Rys historyczny kantoratu ewangelickiego w Białasach, [w:] Przyszłość – przeszłości…, Sierpc 2012, s. 13-18.

Z tych różnych relacji i opracowań rodzi nam się obraz emocjonalnych rozterek mieszkańców Sierpca – ludzi zdezorientowanych zmieniającą się wokół nich sytuacją społeczno-polityczną. Jak określił Almanach Sierpecki:

wyłania się obraz mieszkańców miasta, którzy z pewną obawą oczekiwali wejścia Rosjan, ale też którzy mieli dość Niemców. Polaków rozwścieczył mord, jakiego Niemcy dokonali na polskich więźniach i to w pełni tłumaczy ich pragnienie zemsty na Niemcach i volksdeutschach, którzy nie uciekli z Sierpca. Polacy grabili to, co stawało się już dobrem poniemieckim. Rosjanie szukali zegarków i wódki. Komuniści w Sierpcu brali sprawy w swoje ręce. W innych sierpcach było podobnie

AS, 1997, s. 61.
lincz-w-klasztorzeBrama więzienia w Sierpcu. Widok od strony dziedzińca.
Fot. z arch. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Płocku.

Nie sposób dziś oceniać wymiaru etycznego postępowania tych, którzy dokonali linczu na pozostałych w okolicy niemieckich gospodarzach. Chyba nie nam dziś wydawać wyroki i komentować tamte sytuacje i wydarzenia. I komentarza z naszej strony tu nie będzie. Tekst ten ma za zadanie przypominać – byśmy nigdy o wydarzeniach ze stycznia 1945 roku dziejących się na „uświęconym”, klasztornym wzgórzu w Sierpcu, nie zapomnieli. Przytoczone relacje mają dać obraz – zapewne niepełny, ale trudno dziś o rekonstrukcję „prawdziwej wersji wydarzeń”. „Historię piszą zwycięzcy„, jak mawiał W. Churchil. Ale któż w ogromie tragedii, koszmaru i morzu nienawiści stycznia 1945 roku mógł nazwać się zwycięzcą?

W 70 lat po tych niewyobrażalnych dziś dla nas tragicznych wydarzeniach, przystańmy w pędzie życia i w ciszy skłońmy głowy! Na znak pamięci o WSZYSTKICH ofiarach koszmaru II wojny. Nie wszyscy doczekają się pomnika, nagrobka czy pamiątkowej tablicy. Nie poznamy ich nazwisk, wieku, czy zawodów. W większości przypadków nierozpoznane do dziś są miejsca spoczynku ich doczesnych szczątków. Nie oceniajmy, by nas nie osądzono!

Niech WSZYSCY, którzy stracili życie na sierpeckim wzgórzu Loret, spoczywają w pokoju!


PS. poranek, niedziela 25 stycznia 2015 r.

Otrzymaliśmy informację od parafianina św. Benedykta w Sierpcu (parafia klasztorna) o treści pierwszego z dzisiejszych ogłoszeń duszpasterskich i informacją o modlitwach, które obyć się mają o godzinie 15:00, cytujemy:

Zapraszamy dzisiaj na Modlitewne Pogotowie Duchowe o godz. 15.00. W tym tygodniu przeżywaliśmy 70 rocznicę wyzwolenia Sierpca, ale też strasznych zbrodni, jakie dokonały się po wyzwoleniu miasta. Chcemy przeprosić Boga za dokonane mordy. Będziemy też prosić by Bóg uzdrowił rany tych, którzy jeszcze te mordy pamiętają. Modlić się również będziemy, by Bóg odsunął od nas wszelkie skutki i przekleństwa, jakie mogły zostać sprowadzone na nasze miasto po tamtych zbrodniach, a zarazem by wszystkim mieszkańcom Ziemi Sierpeckiej Bóg błogosławił na każdy dzień. (LINK >>)

70. rocznica mordu w więzieniu sierpeckim

W nocy 19 stycznia 1945 roku ewakuujący się z terenu Polski żołnierze niemieccy podpalili więzienie w Sierpcu, mieszczące się w dawnym budynku klasztoru benedyktynek. Najpierw jednak dokonali egzekucji na przebywających w gmachu prawie 80 osobach. Części mordowanym wiązano ręce drutem kolczastym i strzelano w tył głowy. Cudem przeżyło kilka osób.

Dzień po egzekucji odnalezione w zgliszczach ciała zamordowanych wyniesione zostały do klasztornego ogrodu, gdzie rodziny mogły dokonać identyfikacji swoich bliskich. Większości ofiar jednak nie zidentyfikowano. Pochowane zostały w zbiorowej mogile na sierpeckim cmentarzu parafialnym przy trzeciej (zachodniej) alei.

Dawną bramę więzienną zaaranżowano na pomnik, na której umieszczono tablicę przypominającą tragiczną historię sierpeckiego więzienia.

70-rocznica01

70-rocznica02Pomnik upamiętniający ofiary mordu hitlerowskiego z 19 I 1945 roku.
Sierpc, cmentarz parafialny, trzecia (zachodnia) aleja.

70-rocznica03

70-rocznica04Dawna brama więzienna zaaranżowana na pomnik pamięci ofiar zbrodni hitlerowskich w sierpeckim więzieniu.
Tablica umieszczona w centrum pomnika.

UWAGA DRASTYCZNE!
Ofiary mordu oprawców hitlerowskich w więzieniu sierpeckim z dnia 19 I 1945 r.
Ciała wyniesiono do ogrodu poklasztornego, gdzie rodziny dokonywały identyfikacji swoich bliskich.

70-rocznica05

70-rocznica06

Dziś, w 70. rocznicę wyzwolenia spod okupacji hitlerowskiej, nie możemy zapominać o tych, którzy symbolicznie zamknęli listę ofiar synów i córek ziemi sierpeckiej zamordowanych przez hitlerowców podczas II wojny światowej.

Przypominając ten tragiczny w dziejach miasta dzień, skłońmy głowy na znak pamięci.

Sierpeckie świętowanie Niepodległości

W 1918 roku Polska odzyskała upragnioną wolność. Przyjęło się uznawać, że niepodległość przyszła po 123 latach niewoli. Za punkt graniczny wyznacza się więc rok 1795, kiedy to podpisany został trzeci traktat rozbiorowy Rzeczpospolitej. Warto zaznaczyć, że terytorium Sierpca objęte zostało zaborem pruskim już w roku 1793 podczas II rozbioru. Dla porządku należy dodać, że od 1815 do 1915 roku nasze miasto znajdowało się pod panowaniem cara rosyjskiego.

W listopadzie 1918 roku przyszła więc oczekiwana przez kilka pokoleń zniewolonych zaborami Polaków WOLNOŚĆ. I wspomnienie tego chwalebnego, pełnego radości, tryumfu i zwycięstwa wydarzenia świętujemy corocznie 11 listopada. To najważniejsze święto narodowe w całym roku – dzień dumy i radości z faktu, że jesteśmy POLAKAMI – wpisuje się na stałe w świadomości naszych rodaków od najmłodszych pokoleń.

Budzi zaskoczenie jednak forma jaką przybierają w naszym mieście obchody tego święta. Na pierwszy rzut oka – wszystko gra! Są apele okolicznościowe, imprezy patriotyczne, jest Msza Święta za Ojczyznę w „starożytnej” sierpeckiej Farze, jest pochód ze sztandarami i składanie kwiatów pod pomnikiem… no właśnie. I tu tkwi pewien szkopuł, który logicznie jest wielu sierpczanom bardzo trudno wytłumaczyć. Uroczystości odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę w 1918 roku odbywają się od lat pod pomnikiem… Ofiar Zbrodni Katyńskiej z 1940 roku. Kto pomylił te dwie, tak diametralnie inne w wymowie i sensie sprawy? Czemu tak się stało? Gdzie logika organizacji patriotycznych uroczystości, która już tak mocno wrosła w tradycje miasta, że zapewne próba „wyprostowania” sprawy wzbudziła by ogromne poruszenie wśród grona Sierpczan a i mi dostałoby się „po głowie”, że po raz kolejny chcę „wywracać Sierpc do góry nogami”. Uważam jednak, że łyżka dziegciu w tej nielogicznej sytuacji jest konieczna, by może ktoś kiedyś „na górze” nad tym problemem się głębiej zastanowił.

Już w dwudziestoleciu międzywojennym Sierpczanie mieli ideę wzniesienia ‚pomnika’ upamiętniającego dwudziestolecie odzyskania WOLNOŚCI RZECZPOSPOLITEJ. Miał być to pomnik iście horacjański „trwalszy niż ze spiżu”. W 1937 roku zapadły ostateczne decyzje o podjęciu budowy „Domu Kultury imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego”. W 1938 roku rozpoczęto budowę gmachu, w 1939 stanął obiekt w stanie surowym, a w 1942 Niemcy dokończyli jego budowę i wyposażanie nadając mu imię Adolfa Hitlera. Idea Sierpczan została przerwana wybuchem wojny, niemniej należy podkreślić, że rozumiano wtedy wagę święta. Niepodległość była wtedy młoda, świeża, żywa. Postanowiono uhonorować Marszałka Piłsudskiego i Niepodległość Ojczyzny wspaniałym pomnikiem – który miał przetrwać kolejne dziesięciolecia i wieki (warto wspomnieć, że w okresie międzywojennym Stary Rynek [dziś pl. kard. S. Wyszyńskiego] nosił imię Józefa Piłsudskiego).

dom kultury-za okupacjiBudowa Domu Kultury w Sierpcu. Okres II wojny światowej.

Dom kultury przetrwał wojnę a w ostatnich latach doczekał się rozbudowy i modernizacji. I w końcu doczekał się również imienia, które planowano mu nadać w międzywojniu. W Uchwale Rady Miejskiej Sierpca Nr 177/XXIII/2012 z dnia 30 marca 2012 roku znalazł się zapis o tym, iż miejsce znane do tej pory pod nazwą Dom Kultury otrzymało brzmienie: „Centrum Kultury i Sztuki im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierpcu”. Natomiast w niedzielne popołudnie 13 maja 2012 roku, chwilę po przybyciu korowodu mieszkańców ze Mszy Świętej w intencji miasta celebrowanej przez biskupa Piotra Jareckiego, na budynku Centrum Kultury i Sztuki odsłonięta została pamiątkowa tablica z wizerunkiem patrona Centrum, marszałka Józefa Piłsudskiego. W ten sposób historia zatoczyła koło.

odsłonięcie-tablicy02odsłonięcie-tablicy0113 maja 2012 r. Uroczyste odsłonięcie tablicy Marszałka J. Piłsudskiego w Sierpcu.
tablica-piłsudskiTablica upamiętniająca nadanie imienia Marszałka J. Piłsudskiego w Sierpcu, miejscowemu Centrum Kultury i Sztuki.

Wróćmy do naszych sierpeckich obchodów. Poczty sztandarowe, miejscy włodarze, urzędnicy, przedstawiciele placówek oświatowych, kulturalnych, dzieci i młodzież ze szkół, przedstawiciele zakładów pracy i licznie uczestniczący w uroczystościach Sierpczanie podążają rokrocznie 11. listopada pochodem do parku im. Solidarności, by w radosne, pełne chwały i dumy narodowej święto odzyskania upragnionej WOLNOŚCI skłonić głowy przed pomnikiem TRAGEDII NARODU POLSKIEGO, przed POMNIKIEM wspominającym wydarzenia o 20 lat późniejsze, gdzie w dalekiej sowieckiej Rosji UPODLONO POLSKOŚĆ I POGRZEBANO NADZIEJE NA WOLNOŚĆ i dokonując TRAGICZNEGO MORDU NA POLAKACH, WYNISZCZONO NARODOWĄ INTELIGENCJĘ.

11-XI-2014 UM-0111-XI-2014 UM-0211-XI-2014 UM-03Miejskie obchody odzyskania niepodległości pod pomnikiem upamiętniającym Ofiary Zbrodni Katyńskiej w Sierpcu.
11 XI 2014 r. Fot. ze strony UM w Sierpcu.

Czy to się „nie gryzie” ? Czy na prawdę nikomu nie robi to różnicy?

Wymowa pomnika katyńskiego jest zupełnie inna. Tam powinny być skumulowane uroczystości związane z II wojną światową. Takie się w Sierpcu odbywają. Nie mają tak wielkiej oprawy jak Święto 11. Listopada, ale wszystko można jeszcze zmienić.

MUSIMY ROZUMIEĆ TO CO ŚWIĘTUJEMY!!!

Mamy przecież pomnik Niepodległości i Marszałka Piłsudskiego! Nasze Centrum Kultury i Sztuki to wspaniały MONUMENT, na historii którego wspaniale odbiła się historia naszej NIEPODLEGŁOŚCI. Dziś przed wejściem wita nas popiersie Marszałka. Czy 11. listopada to nie Jemu należą się kwiaty i salwy honorowe? Czy wydłużenie pochodu z Sierpeckiej Fary do Centrum Kultury im. Piłsudskiego jest trudne w realizacji? Czy okolicznościowe apele, koncerty i przemówienia nie mogą odbywać się w tym wspaniałym, nowoczesnym budynku?

Ofiarom Zbrodni Katyńskiej oddajmy hołd w dniach, w których im się to należy. Dzień odzyskania niepodległości świętujmy z radością i pieśnią na ustach! Przecież jest to „dzień krwi i chwały (…) dzień wskrzeszenia”.

„Grzmijcie bębny, ryczcie działa,
Dalej dzieci, w gęsty szyk,
Wiedzie hufce wolność, chwała,
Tryumf błyska w ostrzu pik,

Leć, nasz Orle, w górnym pędzie,
Sławie, Polsce, światu służ.
Kto przeżyje wolnym będzie;
Kto umiera, wolnym już”

Mija 100 lat…

16 maja 2011 roku minęło sto lat od momentu położenia kamienia węgielnego pod budowę neogotyckiej, ewangelickiej świątyni w naszym mieście.

blog_co_1056700_2148852_tr_mija100lat_01
Stary Dom Modlitwy w Sierpcu, wybudowany w 1886 roku. To w nim miało miejsce zebranie zboru w 1905, które podjęło decyzję o budowie kościoła w Sierpcu. Rys. za Otto Lange [w:] „Kirchengemeinde Sierpc – Sichelberg und ihre Kantorate”

Nowo mianowany Superintendent Generalny, ksiądz Juliusz Bursche nawiedził sierpecką parafię po raz pierwszy 1 lipca 1905 roku. Wtedy to z jego inicjatywy, w starym domu modlitwy, podjęta została przez 250 członków zboru jednogłośna decyzja o budowie kościoła w Sierpcu. Administratorem parafii był wówczas proboszcz z Rypina-Michałek ks. Robert Gundlach. Dzięki staraniom lipnowskiego proboszcza Adolfa Henryka Rondthalera, który w Sierpcu administrował w latach budowy kościoła (tj. 1911-1913), już po sześciu latach przystąpiono do budowy kościoła.

Uroczyste poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę nowej świątyni odbyło się dnia 16 maja 1911 roku. W wykopanym fundamencie zamurowano metalową puszkę z dokumentem pamiątkowym spisanym na pergaminie, kilka gazet oraz bieżący numer „Zwiastuna Ewangelicznego”. Dołożono również monety: srebrne, miedziane i jedną złotą. Uroczystego aktu zamurowania puszki dokonał żywo zainteresowany sprawą budowy świątyni – ks. Juliusz Bursche.

Wstępny koszt budowli miał wynieść 26600 rubli. Na kwotę tę miały się składać środki od parafian w wysokości 11000 rubli. W ramach składki znalazło się 1000 rubli z testamentu właściciela dóbr Krzeczanowo. Pozostałymi składnikami miały być kwoty z remanentu kasy posiłkowej (500 rubli), oraz dobrowolnych składek na kwotę 3936 rubli i 92 kopiejki, co pozwoliło uzyskać łączną kwotę 18000 rubli. Po wprowadzeniu pewnych zmian w projekcie przez architekta Bolesława Zienkiewicza, koszty budowy wzrosły o 8000 rubli. Dodatkowe pieniądze miały być pozyskane z „podatku” nałożonego na siebie przez parafian, które miano uzbierać w ciągu dwóch lat. Środki pozyskał również Konsystorz w postaci zapomogi budowlanej w wysokości 4100 rubli.

Dwa lata później, dnia 15 maja 1913 roku nowo ukończony kościół został poświęcony do użytku zboru. Ceremonii dokonał nie kto inny, jak ks. Bursche, któremu sierpecka parafia w znacznej mierze zawdzięczała fakt pomyślnego doczekania końca budowy.

blog_co_1056700_2148852_tr_mija100lat_02
Nowo wybudowany kościół w Sierpcu. Wizja artystyczna autorki rysunku. Po lewej stronie widoczna dzwonnica od starego domu modlitwy.
Rys. za Otto Lange [w:] „Kirchengemeinde Sierpc – Sichelberg und ihre Kantorate”

PS. Uroczystość poświęcenia świątyni w 1913 roku została szerzej opisana na łamach „Sierpeckich Rozmaitości” w numerze 1(79)/2010 – s.51,60


BIBLIOGRAFIA:
Annemarie Fandrich-Petznik – „Die 70jährige evangelisch-lutherische Kirche in Sierpc“, [w:] Der Heimatbote 5/1983, s.5
Krzysztof Kłodawski – „Z dziejów parafii ewangelicko-augsburskiego wyznania w Sierpcu (1837-1914)“, [w:] „Notatki Płockie“ nr 4/221/2009
Arthur Plitt – „Die Kirchengemeinde Sierpc/Sichelberg und ihre Kantorate“, Lemgo 2010, s. 18