Cmentarz ewangelicki – Gozdy

GOZDY (gm. Mochowo, pow. sierpecki)
dawniej również: Goste

Położenie cmentarza – mapy

Gozdy-mapa-1924Mapy archiwalne – mapa taktyczna Wojskowego Instytutu Geograficznego, skala 1:100 000, 1924 rok [arkusz Sierpc E 30 A 37 B 29].
Zielonym kolorem zaznaczono cmentarz w Gozdach.

Gozdy-mapa-1944Mapy archiwalne – mapa Messtischblatt 1:25000 z lat 40. XX w.. [arkusz 3182 SCHEMMENSEE].
Zielonym kolorem zaznaczono cmentarz w Gozdach.

LINK DO WSPÓŁCZESNEJ MAPY GOOGLE >> Gozdy-geoportal-Kowalski-jpegOkolice cmentarza w Gozdach na ortofotomapie z geoportalu powiatu sierpeckiego (zob. http://msierpc.e-mapa.net/). Edycja: Tomasz Kowalski. Cmentarz zaznaczono zielonym kolorem. Czerwoną linią zaznaczono granicę województw mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego. Żółtą linią zaznaczono przebieg linii kolejowej Sierpc-Toruń Wschodni.

Opis cmentarza

Położenie

gozdy2017- (6)W 2017 r. pojawiły się drogowskazy prowadzące na cmentarz w Gozdach

Gozdy-lokalizacja (1)

Droga prowadząca na cmentarz (jednocześnie granica województw mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego). Widok w kierunku zachodnim, po lewej stronie widoczny fragment ogrodzenia cmentarza. Fot. T. Kowalski, 2011.

Gozdy-lokalizacja (2)Cmentarz w Gozdach. Widok od północnego-zachodu. Fot. T. Kowalski, 2007.

Cmentarz założono w północnej części wsi wśród lasu, zwanego niegdyś uroczyskiem Koziołek, czy borem koziołkowskim. W bezpośredniej okolicy cmentarza, w latach 1935-37 wytyczono linię kolejową łączącą Sierpc i Toruń Wschodni (obecnie fragment linii kolejowej nr 27) i wybudowano stację kolejową Koziołek. Wyjątkowość lokalizacji cmentarza stanowi fakt, iż jego północna granica pokrywa się z granicą województw mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego (por. mapa powyżej) – wbrew pojawiającym się opiniom iż – wieś Gozdy faktycznie należy do Gminy Mochowo, ale cmentarz znajduje się już na terenie gminy Skępe (sugeruje to m.in. przebieg granicy między województwami wytyczony na mapie google).

Na cmentarz w Gozdach najlepiej dojechać od centrum wsi (fragment drogi wojewódzkiej nr 539), kierując się w stronę północną. Niedaleko przed przejazdem kolejowym droga asfaltowa skręca w prawo, w stronę stacji Koziołek. Gruntowa droga prowadząca na wprost prowadzi prosto do cmentarza, lecz sezonowo jest nieprzejezdna. Trasa kontynuowana wariantem asfaltowym, przed zabudowaniami stacji skręca lekko w lewo i zamienia się w leśną drogę szutrową i kieruje nas dalej do przejazdu kolejowego. Dalej należy jechać wzdłuż głównej drogi (skręca na zachód) i po przejechaniu kilometra, należy skręcić w leśną drogę w kierunku południowym. Po 250 metrach jazdy, należy skręcić na wschód i skrajem lasu przejechać około 150 metrów. Cmentarz znajduje się po prawej (południowej) stronie.

UWAGA: cmentarz jest trudno dostępny – łatwo go przeoczyć i skręcić w złą ścieżkę. Leśne drogi w tej okolicy są sezonowo trudno przejezdne. Sugeruję użycie GPS i wcześniejsze, kartograficzne przygotowanie się do trasy.

UWAGA 2: W 2017 r. odnotowałem drogowskazy prowadzące na cmentarz.

Podstawowe informacje

Czas powstania bliżej nieokreślony. Prawdopodobnie początek wieku XIX. Założony na północ od wsi, w pobliżu obecnej linii kolejowej z Sierpca do Torunia. Zniszczony po II wojnie światowej. Ogrodzony w 2003 roku z inicjatywy parafii katolickiej w Ligowie i leśnictwa Koziołek. Ustawiono krzyż i tablicę informacyjną. Oczyszczenia i renowacji wymagają zachowane na cmentarzu, zniszczone nagrobki.

[cyt. za.: Kowalski 2012, s. 80]

W 1840 roku wieś zamieszkiwało 13 rodzin i 69 osób wyznania luterańskiego (Kłodawski 2009, s. 10)

Inskrypcje

(wstępna edycja: Tomasz Kowalski, Agata Warczachowska, Aleksandra Penszyńska 2010-11; edycja zaktualizowana: Tomasz Kowalski 2017)

.

Gozdy-KarolPehlke

HIER RUHET
IN FRIEDEU

KARL PEHLKE
GEB. AM 6 APRIL 1865

GEST. AM 29 OKTOBER 19

Uwagi TK:
Inskrypcja na lastrykowej tablicy została wykonana niestarannie. Zamiast niemieckiego słowa „Frieden” kamieniarz odkuł „Friedeu”, ponadto brakuje pełnego roku zgonu (odkuto jedynie dwie pierwsze cyfry roku śmierci Karola Pehlke).

Paweł Bogdan Gąsiorowski ustalił, że płyta upamiętnia Karola Augusta Pehlke (ur. 6 IV 1865 roku w Płocku, zm. 29 X 1939 roku w Sudragach). Według informacji zawartych w odnalezionym przez Gąsiorowskiego akcie zgonu ustalono, że był on synem Krystiana, młynarza ze Zbyszewa i Karoliny z d. Thiel. Pehlke był rolnikiem zamieszkałym w Sudragach, żonatym z Wilhelminą z domu Schramm (por. Gąsiorowski 2005, s. 54).

.

Gozdy-HeleneLiedtke

HIER RUHT IN FRIEDEN
HELEN[E] WILHELMIENE
[LIE]DTKE
[…]3 V 1918
[…] 26 IV 1936
[…]UGEND
[…]NEN TAGEN
WE[…]IE SCHNEL MEIN
LEBEN HIN WARUM
SOLLTE ICH DENN
KLAGEN STERBEN W[…]
MIR ZUM GEWINN

Uwagi TK:
Płyta silnie zniszczona. Widoczne mechaniczne uszkodzenia – obtłuczenia lewej części inskrypcji, stąd trudności w pełnym odczytaniu tekstu.

Paweł Bogdan Gąsiorowski ustalił, że osiemnastoletnia Helena Wilhelmina Liedtke (ur. 3 V 1918 w Modrzewiu, zm. 26 IV 1936 tamże) była córką Augusta Liedtke, rolnika z Modrzewia i jego żony Emilii z Witkowskich (por. Gąsiorowski 2005, s. 54).

Gozdy-NN1943[…]
[…] 1943
RUHE SANFT

Uwagi TK:
Płyta nagrobna zniszczona. Zachowany jedynie jej dolny fragment. Być może w pobliżu zachowała się górna partia tablicy (przykryta dziś warstwą ziemi i ściółki). Identyfikacja zmarłego na tę chwilę jest niemożliwa.

.

Gozdy-LucjanLiedtke

+
[HIER] RUHT IN FRIEDEN
[L]UCIAN LEDTKE
GEB. D.[…]6 […] I 19[…]5
GEST. D. […]1935
SO[…] HIE[…]
BLUMEN […]ERDEN
SCHON […] KNONEE
IN […]
[…]
RUHE SANFT

Uwagi TK:
Nagrobek przemieszczony i zniszczony (pęknięty na dwie części), w związku z czym pełne odczytanie inskrypcji jest niemożliwe. Obiekt jest wyjątkowy z kilku względów: m.in. interesująca jest forma nadana lastrykowemu nagrobkowi – ma on kształt profilowanej tumby, na wierzchu którego umieszczono inskrypcję wzbogaconą o wierszowaną sentencję (obiekt unikalny na skalę powiatu sierpeckiego).

Paweł Bogdan Gąsiorowski ustalił, iż pochowany tu Lucjan Liedtke (ur. 16 II 1935 w Osówce, zm. 24 III 1935 tamże) był synem Artura, rolnika z Osówki i Matyldy z d. Schewe (por. Gąsiorowski 2005, s. 54).

Zagadkowa pozostaje również historia pochówku tego niemowlęcia (nieco ponad miesiąc życia) na cmentarzu w Gozdach, a nie rodzinnej Osówce. Upamiętnienie młodego Lucjana znacznie odbiega od sposobu upamiętnienia pozostałych zmarłych przedwcześnie dzieci małżeństwa Liedtke (>> zob. groby w Osówce), nad grobami których umieszczono jedynie skromne profilowane betonowe obramienia. Przy obecnym stanie wiedzy, trudno sformułować jakiekolwiek logiczne wytłumaczenie tej sytuacji. Wiemy jedynie, że ojciec zmarłego – Arthur Liedtke pochodził z Gozdów (*1907) i pewnie tu mieszkali jego rodzice, czyli dziadkowie małego Lucjana. Może to z ich inicjatywy pochowano go w Gozdach, a nie w Osówce i ufundowano mu okazały nagrobek?

.Gozdy-MartaHein

HIER RUHT IN FRIEDEN
MARTA HEIN
GEST D. 6 VII 1929
IM ALTER VON 22 JAHR
RUHE SANFT
IN GRABESGRUNDE
BIS ZUR AUFERSCHTEHUNGS
STUNDE

Uwagi TK:
Lastrykowa płyta z inskrypcją poświęconą dwudziestodwuletniej Marcie Hein została ponownie wykorzystana sześć lat później i na jej odwrociu upamiętniono jej matkę (zob. niżej)

Paweł Bogdan Gąsiorowski ustalił, że inskrypcja upamiętnia Martę Hein (z d. Weiss, ur. 1907 w Gozdach, zm. 6 VII 1929 tamże), która była córką małżonków Weiss – Ludwika i Anny z d. Teske). Marta wyszła za mąż za Juliusza Heina, rolnika z Gozdów. (por. Gąsiorowski 2005, s. 54).

.

Gozdy-AnnaWeissHIER RUHT IN GOTT
ANNA WEISS
GEB. TESKE
69 JAHRE ALT
RUHE SANFT UND SCHON
GEBETTET  VON ALLEM
LEIDEN HAT DICH GOTT
ERRETTET.

Uwagi TK:
Na odwrociu płyty znajduje się inskrypcja poświęcona jej zmarłej sześć lat wcześniej córce (zob. wyżej)

Paweł Bogdan Gąsiorowski ustalił, że inskrypcja upamiętnia Annę Weiss (z d. Teske, ur. 1866 w Modrzewiu, zm. 5 IV 1935 w Gozdach), która była córką małżonków Teske – Jana i Karoliny z d. Ristau). W chwili śmierci była już wdową po Ludwiku Weiss (por. Gąsiorowski 2005, s. 54).

.

Gozdy-SpadzinskiZur Erinnerung!
Auf diesem Friedhof ruhen
unsere Vorfahren
STEFAN und EDUARD SPADZINSKI
MARIANNE LEICHNITZ
REGINA TYMM (Żochowo)

Siegfried Spadzinski, Deutschland
Bruno Thymm, Kanada

(Bitte Tafel Nr. 2 nicht entfernen)

Uwagi TK:
Tabliczkę przymocowaną do krzyża zawieszonego na drzewie w pobliżu wejścia na cmentarz zamontowali potomkowie rodzin spoczywających na cmentarzu w Gozdach. Tablica jest kolejną zawieszoną w tym miejscu, gdyż w 2009 roku poprzednia tabliczka została zniszczona i usunięta.

Paweł Bogdan Gąsiorowski ustalił, że tabliczka wspomina rolników z Żochowa – Stefana Spadzinskiego, jego drugą żonę Reginę (ur. ok. 1862 r. w Lisicach, zm. 26 XI 1934 r. w Żochowie), z domu Dobelstein [z pierwszego męża Flader, z drugiego Timm, z trzeciego Spadzinska]; dalej – Edwarda Spadzinskiego (ur. 4 V 1905 w Żochowie, zm. 8 XI 1934 roku tamże), syna wspominanego Stefana i jego pierwszej żony – Julianny z Leichnitzów. Wymieniona na tablicy Marianna Leichnitz nie została przez Gąsiorowskiego zidentyfikowana (por. Gąsiorowski 2005, s. 85).

*

W 2017 r. odnotowałem istnienie na cmentarzu czterech nowych krzyży z osobnymi tablicami upamiętniającymi wymienionych na blaszanej tabliczce zmarłych.

gozdy2017- (2) gozdy2017- (5) gozdy2017- (4) gozdy2017- (3)

gozdy2017- (1)

.

Gozdy-tablicawejscieCMENTARZ – FRIEDHOF
CMENTARZ PARAFII EWANGELICKIEJ
W GOZDACH XIX/XX w.
„JA JESTEM ZMARTWYCHWSTANIEM I ŻYCIEM.
KTO WE MNIE WIERZY CHOĆBY I UMARŁ,
ŻYĆ BĘDZIE”.
„ICH BIN DIE AUFERSTEHUNG UND DAS LEBEN.
WER AN MICH GLAUBT, WIRD LEBEN, AUCH
WENN ER STIRBT”
(EW. JOHANNIS 11, 25)

Uwagi TK:
Tablica umieszczona została na cmentarzu prawdopodobnie w 2003 roku. Podkreślić należy niejednoznaczność stwierdzenia „cmentarz parafii ewangelickiej w Gozdach” – kantorat w Gozdach przez cały czas swego istnienia należał do parafii ewangelickiej w Sierpcu.

Mieszkańcy

Alexander Treichel (na s. 87) wymienia nauczycieli ze szkoły kantoralnej w Gozdach:

 • Gottlieb Scherp
 • Julius Lembke
 • Adam Skowronski
 • Alexander Treichel (autor, pracował w Gozdach na pewno w 1915 r.)
 • Gustav Krzesinski

Treichel dodaje, że po 1919 szkoła pozostała placówką z niemieckim językiem nauczania

*

Arthur Plitt w swojej książce na s. 56-58 wymienia dużą liczbę mieszkańców kantoratu w Gozdach. Przywołam ją w całości, wg oryginalnego zapisu:

Wykaz miejscowości i rodzin kantoratu w Gozdach

Wieś Gozdy (Goste)

 • Becker Julius i Auguste z d. Brauer
 • Bilitz Gustav i Berta z d. Kruse
 • Blank Heinrich i Emma z d. Liedtke
 • Block Arthur
 • Block Eberhard i Amanda z d. Hein (wdowa po Gogolin)
 • Block Heinrich i Emma z d. Rossol
 • Brauer Adolf i Emma z d. Rossol
 • Brauer Arnold i Emma z d. Bonkowski
 • Brauer Julius i Emma z d. Ruppel
 • Brauer Ludwig i Hulda z d. Brauer
 • Brauer Rudolf i Alwine z d. Schielke
 • Dobbelstein Otto i (?)
 • Dobslaff Gustav i Irmgard z d. Liedtke
 • Erdmann Eduard i Luise z d. Ott
 • Fenske Eduard i Olga z d. Wiese
 • Fenske Emil
 • Gogolin Emil i Hilde z d. Becker
 • Gogolin Michael i Ernestine z d. Ott
 • Hein Julius i Alwine z d. Weiss (>> zob. nagrobek Marty [nie Alwiny] Hein)
 • Kerntopf Johann i Pauline z d. Abraham
 • Kreschner Adolf i 1. żona z d. Schmode, 2. żona z d. Wojke, 3. Maria z d. Timoschewitz
 • Kreschner Emil i Wanda z d. Mantei
 • Kuhnke Matthias i Olga z d. Retz
 • Leide Albert i Olga z d. Schielke
 • Lenz Robert i Berta z d. Palau (przybrana córka rodziny Prill)
 • Liedtke August i Emilie z d. Wittkowski (>> zob. nagrobek ich córki Heleny)
 • Liedtke Otto i Emilie z d. Stockmann
 • Liedtke Richard i Frieda z d. (?)
 • Luks Julius i Berta z d. Weiss
 • Mantej Adolf i Lydia z d. Rossol
 • Netzlaff Artur i Florentine z d. Ott
 • Ogorek Eduard i Amanda z d. Brauer
 • Oldenburg Alexander i Berta z d. Zilz
 • Oldenburg Artur i Emilie z d. Bonkowski
 • Pjede Adolf i Alwine z d. Gogolin
 • Poschadel Albert i Marta z d. Schulz
 • Retz Friedrich i Ernestine z d. Grapatin
 • Ristau Emil i Olga z d. Isbrecht
 • Rossol Adolf i Olga z d. Bloch
 • Rossol Emil i Wanda z d. Liedtke
 • Rossol (?) i Martha z d. Oldenburg
 • Schielke Paul i Karoline z d. Meise
 • Schielke Robert i Alma z d. Bloch (wdowa po Schielke)
 • Schielke Rudolf i Berta z d. Blank
 • Schulz Gustav i 1. Lydia z d. Ruppel i 2. Berta z d. Kerntopf
 • Schulz Michael i Emilie z d. Neubauer
 • Semrau Adolf i 1. Alwine z d. Guse i 2. Natalie z d. Guse
 • Steinnagel Roman i Wanda z d. Lehmann
 • Strelau Friedrich i Olga z d. Strecker
 • Tessmann August i Marta z d. Kruse
 • Wagner Rudolf i Natalia z d. Retz
 • Wittkowski August i (?) z d. Liedtke
 • Wittkowski Bruno i Hilde z d. Rossol
 • Wollschläger Friedrich i Auguste z d. Liedtke
 • Zilz Ferdinand i Hulda z d. Fenske

Wieś Czermno (Schirmen) i Florencja

Wieś Sudragi (Sudrau)

Wieś Pawłowo (Paulinenhof)

 • Feld Gustav i Elsa z d. Lucks
 • Gurski Heinrich i (?) z d. Lucks
 • Melker Sigmund i Elsa z d. Zielke

Wieś Ligowo (Ligau) i Ligówko

 • Dase (?) i (?) z d. Mann
 • Hoffmann Friedrich i Amanda z d. Timm
 • Kindel Otto i Emma z d. Eggert
 • Mann Robert i Emma z d. Pehlke
 • Winter Edmund i Marta z d. Bahr

Wieś Kapuśniki (Kohlau)

 • Lange
 • Retz Gustav i Emma z d. Rossol
 • Wojke Emil i Marta z d. Bonkowski

Wieś Dobaczewo (Dobensand)

 • Fender Robert i Emma z d. Czarski

Wieś Modrzewie (Lärchenhort)

(druga część wsi należała do kantoratu w Czartowni  >> zobacz więcej)

 • Bonkowski Hermann i Albertine z d. Fritz
 • Fenske Adolf i Marta z d. Gruschke
 • Fenske Karl i Emilie z d. Wittkowski
 • Ristau Reinhold i Marta z d. Dase
 • Ristau Adolf i Hulda z d. Fenske
 • Schiemann Bruno i (?) z d. Fenske
 • Weiß Edmund i Elsa z d. Hoff
 • Werner Robert i (?) z d. Witfell
 • Witfell Albert i Wanda z d. Fenske
 • Witfell Emil i Olga z d. Gogolin

Varia

/w budowie/

O cmentarzu dotychczas

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s