Mieszkańcy wsi Osówka (1 ćw. XX w.)

W Archiwum Państwowym w Płocku zachowała się rosyjskojęzyczna „Księga stałego zamieszkania. Gmina Gójsk, wieś Osówka, rypińskiego powiatu, płockiej guberni” (ros. КНИГА ПОСТОЯННАГО НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ ГМИНЫ Гуйскъ, ДЕРЕВНЫ Оссубка, Рыпинскаго УЕЗДА, ПЛОЦКОЙ ГУБЕРНИИ), założona w 2. poł. XIX wieku, oprawiona w 1905 roku i stale prowadzona przez Zarząd Gminy Gójsk do końca lat 20. XX wieku.

Księga ta (prawie kompletnie zachowana) i zawarte w niej informacje pozwalają na odtworzenie obrazu nieistniejącej już dziś społeczności zamieszkującej wieś Osówka. W uporządkowanym układzie 45 gospodarstw przedstawiono ponad 100 rodzin je zamieszkujących (w niektórych przypadkach kilka rodzin zamieszkiwało to samo gospodarstwo). I jak się okazuje wieś Osówka nie była zamieszkana przez homogeniczną grupę ludności wyznania ewangelicko-augsburskiego, lecz wśród mieszkańców znajdujemy sporą liczbę osób wyznania mojżeszowego, rzymskokatolickiego a także prawosławnych.

Systematycznie prowadzona przez kilka dekad księga odnotowuje m.in. narodziny, małżeństwa i zgony mieszkańców wsi Osówka, ich miejsca urodzenia, dane rodziców, losy migracji, stosunek do służby wojskowej, wyuczone zawody. Stanowi zatem doskonałe źródło historyczne dla dziejów wsi.

W poniższym zestawieniu zaprezentowano w układzie numeracji kolejnych gospodarstw jedynie nazwiska głów rodzin wraz z datą narodzin i wyznaniem. Jeśli ktoś z czytelników będzie potrzebował większej ilości konkretniejszych danych na temat poszczególnych rodzin – wówczas proszę o indywidualny kontakt mailowy (adres kontaktowy znajduje się po lewej stronie tej witryny).

*   *   *

Gospodarstwo nr 1

 • Samuel Wizendorf [=Wiesendorf], ur. 1844, wyzn. luterańskie
 • Michał Dopelsztajn [=Doppelstein], ur. 1871, wyzn. luterańskie
 • Krystian Marks, ur. 1857, wyzn. luterańskie
 • August Benke, ur. 1854, wyzn. luterańskie

Gospodarstwo nr 2

 • Krystian Machulski, ur. 1855, wyzn. [?]
 • Katarzyna Wierzbicka, z domu Depner, ur. 1857, wyzn. luterańskie
 • Gotfryd Lemke, ur. 1859, wyzn. luterańskie
 • Anna Jabs, z domu Walt, wdowa po August Jabs, ur. 1839, wyzn. luterańskie
 • Juliusz Jabs, ur. 1865, wyzn. luterańskie
 • Antoni Jabs, ur. 1871, wyzn. luterańskie

Gospodarstwo nr 3

 • Jakub Klejst [=Kleist], ur. 1831, wyzn. luterańskie
 • Adam Sznicke [=Schnitzke], ur. 1854, wyzn. luterańskie
 • Michał Klejst [=Kleist], ur. 1858, wyzn. luterańskie
 • Samuel Herman Bendlin, ur. 1888, wyzn. luterańskie
 • Ludwik Kizelbach [=Kieselbach], ur. 1843, wyzn. luterańskie
 • Jan Kizelbach [=Kieselbach], ur. 1879, wyzn. luterańskie
 • Friedrich Manke, ur. 1865, wyzn. luterańskie
 • Emil Manke, ur. 1901, wyzn. luterańskie

Gospodarstwo nr 3a

 • Gustaw Kizelbach [=Kieselbach], ur. 1874, wyzn. luterańskie

Gospodarstwo nr 4

 • Rudolf Fiszer [=Fischer], ur. 1847, wyzn. luterańskie
 • Krystyna Frejde [=Freide], z domu Teze, ur. 1818, wyzn. luterańskie; Rudolf Frejde [=Freide], ur. 1894, wyzn. luterańskie; Władysława Frajda, z domu Rybkowska, ur. 1896, wyzn. rzymskokatolickie
 • Robert Frejde [=Freide], ur. 1897, wyzn. luterańskie
 • Ferdynand Teske, ur. 1833, wyzn. luterańskie
 • [???], ur. [???], wyzn. mojżeszowe [wyrwana część strony]

Gospodarstwo nr 5

 • Kazryel Wrona, ur. 1841, wyzn. mojżeszowe
 • Franciszek Stanaszkiewicz, ur. 1865, wyzn. rzymskokatolickie
 • Daniel? Rossol, ur. 1868, wyzn. luterańskie

Gospodarstwo nr 6

 • Juda Grapa, ur. 1849, wyzn. mojżeszowe
 • Abram Rejchold [=Reinhold], ur. 1838, wyzn. mojżeszowe
 • Abram Ariel Lewkowicz, ur. 1839, wyzn. mojżeszowe
 • Heinrich Rossol, ur. 1857, wyzn. luterańskie

Gospodarstwo nr 7

 • Krystyna Klejst [=Kleist], z domu Winter, wdowa po Krzysztofie, ur. 1835, wyzn. luterańskie
 • Krystyna Stojke, panna, ur. 1864, wyzn. luterańskie
 • Bogusław Klejst [=Kleist], ur. 1841, wyzn. luterańskie, wśród dzieci również rzymskokatolickie
 • Fryderyk Klejs, ur. 1881, wyzn. rzymskokatolickie

Gospodarstwo nr 8

 • Piotr Daze [=Dase], ur. 1854, wyzn. luterańskie
 • August Werner, ur. 1812, wyzn. luterańskie

Gospodarstwo nr 9

 • Abram Gapa, ur. 1810, wyzn. mojżeszowe
 • Ewa Pokrent, ur. 1824, wyzn. [???] [wyrwana część strony]
 • Etka Nejman, ur. 1857, z domu Nutkiewicz, wdowa po Izraelu, wyzn. mojżeszowe
 • Abram Nejman, ur. 1879, wyzn. mojżeszowe

Gospodarstwo nr 10

 • Eufrozyna Rode, z domu Neuman, wdowa po Piotrze, ur. 1822; Daniel Hoff, ur. 1854; Adolf Hoff, ur. 1889, wyzn. luterańskie
 • Paweł Zonenberg [=Sonnenberg], ur. 1808, wyzn. luterańskie

Gospodarstwo nr 11

 • Marek Grapa, ur. 1810, wyzn. mojżeszowe
 • Tanchin Grapa, ur. 1864, wyzn. mojżeszowe
 • Michał Depner, ur. 1873, wyzn. luterańskie
 • Jan Depner [vel. Betner], ur. 1842, wyzn. luterańskie
 • Jan Isbrecht, ur. 1858, wyzn. luterańskie (>> zobacz nagrobek)
 • Gustaw Isbrecht, ur. 1887, wyzn. luterańskie
 • Abram Szmul Grapa, ur. 1863, wyzn. mojżeszowe

Gospodarstwo nr 12

 • Jan Stępczyński, ur. 1837, wyzn. rzymskokatolickie
 • Andrzej Stępczyński, ur. 1875, wyzn. rzymskokatolickie
 • […], […], wyzn. luterańskie [wyrwana część strony]
 • Zuzanna Wichert, z domu Nejbaur, wdowa po Janie, ur. 1830; Karol Wichert, ur. 1863; siostry Augusta i Julianna Lamparskie, ur. 1884, wyzn. luterańskie

Gospodarstwo nr 13

Gospodarstwo nr 14

 • August Ferdynand Petlikau, ur. 1864, wyzn. luterańskie (pochowany w Sierpcu >> zobacz nagrobek [wkrótce link])
 • Feliks Kozakowski [vel. Kosakowski], ur. 1832, wyzn. rzymskokatolickie
 • Ewa Winter, z domu Lejda, sec. voto Bezel [=Bessel], wdowa po Michale, ur. 1813; Michał Bezel [=Bessel], ur. 1884, wyzn. luterańskie

Gospodarstwo nr 15

 • Gotlib [=Gottlieb, Bogumił] Hofman [=Hoffman], ur. 1831, wyzn. luterańskie
 • August Herman Hofman [=Hoffman], ur. 1867, wyzn. luterańskie
 • August Cizman, ur. 1856, wyzn. luterańskie
 • Emil Berendt, ur. 1873, wyzn. luterańskie
 • Michał Wolszlef [=Wolfschlef], ur. 1853, wyzn. luterańskie

Gospodarstwo nr 16

 • Jakub Ertman [=Erdman], ur. 1842, wyzn. luterańskie

Gospodarstwo nr 17

 • August Radke, ur. 1845, wyzn. luterańskie
 • Jan German, ur. 1866, wyzn. luterańskie

Gospodarstwo nr 18

 • Icek Jakub Nawra, ur. 1857, wyzn. mojżeszowe
 • Abram Nawra, ur. 1831, wyzn. mojżeszowe
 • Eliasz Nawra, ur. 1877, wyzn. mojżeszowe
 • Mendel Grinbaum, ur. 1871, wyzn. mojżeszowe

Gospodarstwo nr 19

 • Dawid Brodacz, ur. 1856, wyzn. mojżeszowe
 • Hersz Brodacz, ur. 1888, wyzn. mojżeszowe
 • Helena Marianna Bem, z domu Grapatyn, wdowa po Karolu, ur. 1818, wyzn. luterańskie
 • Michał Petlikau, ur. 1867, wyzn. luterańskie
 • Edward Petlikau, ur. 1905, wyzn. luterańskie
 • Albert Petlikau, ur. 1899, wyzn. luterańskie

Gospodarstwo nr 20

 • Lejzor Brodacz, ur. 1820, wyzn. mojżeszowe
 • Bogumił Wilhelm Finger, ur. 1857, wyzn. luterańskie
 • Edward Finger, ur. 1896, wyzn. luterańskie
 • Friedrich Fic [=Fitz], ur. 1858, wyzn. […] [wyrwana część strony]
 • Jan Gotfryd Fic [=Fitz], ur. 1827, wyzn. luterańskie

Gospodarstwo nr 21

 • Ryfka Brodacz, z domu Burek, wdowa, ur. 1833, wyzn. mojżeszowe
 • Michał Herman Zonenberg [=Sonnenberg], ur. 1856, wyzn. luterańskie

Gospodarstwo nr 22

 • Gustaw Finger, ur. 1831, wyzn. luterańskie
 • Martin [=Marcin] Finger, ur. 1886, wyzn. luterańskie
 • Samul Finger, ur. 1868, wyzn. rzymskokatolickie, dzieci wyznania luterańskiego
 • Gotfryd Gebaur, ur. 1824, wyzn. luterańskie

Gospodarstwo nr 23

 • Gotlib [=Gotlieb] Sierp [=Scherp], ur. 1860, wyzn. luterańskie
 • Wilhelm Szerp, vel. Sierp [=Scherp], ur. [??],wyzn. luterańskie
 • Juliusz Szerp [=Scherp], ur. 1873, wyzn. luterańskie
 • Katarzyna Wesołowska, z domu Kopicka, wdowa po Michale, ur. 1826; Wincenty Wesołowski, ur. 1861, wyzn. rzymskokatolickie
 • Krystyna Wunsz [=Wunsch], panna, ur. 1867, wyzn. luterańskie

Gospodarstwo nr 24

 • Jan Bifut [=Byfut], ur. 1842, wyzn. luterańskie
 • Adolf Bifut [=Byfut], ur. 1879, wyzn. luterańskie
 • Andrzej Barcz [=Bartz], ur. 1839, wyzn. luterańskie

Gospodarstwo nr 25

 • ??? […] ??? [wyrwane 3 karty]

Gospodarstwo nr 26

 • Gotlib Ferdynand Fic [=Fitz], vel. Rec [=Retz], ur. 1860, wyzn. luterańskie
 • Anna Karolina Sierp, panna, ur. 1847; Bogumił Liszewski, ur. 1830; wyzn. luterańskie [strona częściowo zniszczona]
 • Jan Wierzbicki, ur. 1854, wyzn. luterańskie

Gospodarstwo nr 27

 • Fryderyk Finger, ur. 1833, wyzn. luterańskie
 • Mateusz Cizman, ur. 1816, wyzn. luterańskie

Gospodarstwo nr 27a

 • August Martin Finger, ur. 1872, wyzn. luterańskie

Gospodarstwo nr 28

 • Marian Mrówiński, ur. 1863, wyzn. rzymskokatolickie
 • Marek Mrówiński, ur. 1821, […][wyrwana część strony]

Gospodarstwo nr 29

 • Karolina Hejna [=Hein], z domu Komm, wdowa po Michale, ur. 1843; Karol Hejna [=Hein], ur. 1873, wyzn. luterańskie
 • Fridrich Depner, ur. 1852, wyzn. luterańskie
 • Waleria Posztupalska z domu Majewska, wdowa po Franciszku, ur. 1827, wyzn. rzymskokatolickie

Gospodarstwo nr 30

 • Jan Bricke [=Britzke], ur. 1843, wyzn. luterańskie
 • Gustaw Brecke [=Bretzke], ur. 1887, wyzn. luterańskie
 • Jan Wiśniewski, ur. 1865, wyzn. rzymskokatolickie
 • Szymon Trzuskowski, ur. 1819, wyzn. rzymskokatolickie
 • Jakub Trzuskowski, ur. 1866, wyzn. rzymskokatolickie
 • Józef Trzuskowski, ur. 1858, wyzn. rzymskokatolickie
 • Stanisław Trzuskowski, ur. 1883, wyzn. rzymskokatolickie

Gospodarstwo nr 31

 • Fridrich Jan Finger, ur. 1854, wyzn. luterańskie; Anna i Roman Wejkert (ur. 1903, 1901), wyzn. prawosławne
 • Gotlib Finger, ur. 1880, wyzn. luterańskie
 • Rudolf Finger, ur. 1893, wyzn. luterańskie

Gospodarstwo nr 32

 • Grzegorz Fabisiak, ur. 1846, wyzn. rzymskokatolickie
 • Stanisław Fabisiak, ur. 1877, wyzn. rzymskokatolickie

Gospodarstwo nr 33

 • Andrzej Lamparski, ur. 1858, wyzn. luterańskie
 • Michał Ernest Janecki [=Janetzke], ur. 1867, wyzn. luterańskie
 • Artur Janecki, ur. 1907, wyzn. […] [wyrwana część strony]
 • Jakub Hejna [=Hein], ur. 1854, wyzn. luterańskie
 • Edward Janecki, ur. 1899, wyzn. […] [wyrwana część strony]

Gospodarstwo nr 34

 • Gotfryd Mann, ur. 1845, wyzn. luterańskie
 • Fridrich Mann, ur. 1891, wyzn. luterańskie

Gospodarstwo nr 35

 • Karolina Ric [=Ritz], z domu Wojke, wdowa po Janie, ur. 1834, wyzn. luterańskie
 • Gustaw Jabs, ur. 1856, wyzn. luterańskie
 • Józef Szymański, ur. 1860, wyzn. rzymskokatolickie
 • Stanisław Szymański, ur. 1902, wyzn. rzymskokatolickie

Gospodarstwo nr 36

 • Michał Lamparski, ur. 1851, wyzn. luterańskie
 • Henrich Jabs, ur. 1863, wyzn. rzymskokatolickie
 • Stanisław Jabs, ur. 1888, wyzn. rzymskokatolickie
 • Antoni Jabs, ur. 1894, wyzn. rzymskokatolickie
 • Władysław Jabs, ur. 1890, wyzn. rzymskokatolickie
 • Henrich Jabs, ur. 1830, wyzn. luterańskie
 • Szaja Brodacz, ur. 1864, wyzn. mojżeszowe
 • Abram Brodacz, ur. 1888, wyzn. mojżeszowe
 • Junas Brodacz, ur. 1825, wyzn. mojżeszowe
 • Michał Ertman, ur. 1847, wyzn. prawosławne
 • Szlama Brodacz, ur. 1897, wyzn. mojżeszowe

Gospodarstwo nr 37

 • Paweł Lewandowski, ur. 1853, wyzn. rzymskokatolickie
 • Józef Buraczyński, ur. 1861, wyzn. rzymskokatolickie

Gospodarstwo nr 38

 • Walenty Gurdziński, ur. 1828, wyzn. rzymskokatolickie
 • Michał Gurdziński [vel. Gurda], ur. 1876, wyzn. rzymskokatolickie

Gospodarstwo nr 39

 • Jakub Szwarczewski, ur. 1845, wyzn. luterańskie
 • Paweł Kin, ur. 1862, wyzn. luterańskie
 • Karol Etka, ur. 1840, wyzn. luterańskie

Gospodarstwo nr 40

 • August Fric [=Fritz], ur. 1858, wyzn. luterańskie
 • Michał Fric [=Fritz], ur. 1860, wyzn. luterańskie

Gospodarstwo nr 41

 • Marianna Obczyńska, z domu Brzozowska, wdowa po Kazimierzu, ur. 1844, wyzn. rzymskokatolickie

Gospodarstwo nr 42

 • Karol Adolf Binert, ur. 1853, wyzn. luterańskie
 • Ferdynand Krauze, ur. 1865, wyzn. luterańskie
 • Gustaw Krauze, ur. 1895, wyzn. luterańskie
 • Izrael Wesołek, ur. 1859, wyzn. mojżeszowe

Gospodarstwo nr 43

 • Mateusz Szilke [=Schilke], ur. 1828, wyzn. luterańskie [część wyrwanej strony]

Gospodarstwo nr 44

 • […], […],wyzn. rzymskokatolickie [część wyrwanej strony]

Gospodarstwo nr 45

 • Martin Litke [=Liedtke], ur. 1868, wyzn. luterańskie
 • Robert Lidke [=Liedtke], ur. 1894, wyzn. luterańskie

*   *   *

Ubi sunt…?

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s