Uczniowie szkoły w Osówce – 1926 r.

W Bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych zachował się osobliwy artefakt z 1926 roku. Licząca 111 tomów pamiątkowa księga jest wyrazem sympatii i podziwu dla narodu amerykańskie­go, na którą złożyło się ponad 5,5 miliona podpisów od polskiej społeczności, w tym mieszkańców Sierpca i okolic. Księga powstała w związku ze 150. rocznicą niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki. Swój ślad zostawiły w księdze zarówno dzieci, jak i dorośli – nauczyciele, politycy, ludzie świata nauki, kultury i sztuki.

Na stronach serwisu http://www.polska1926.pl zostały umieszczone zdigitalizowane strony wszystkich 111 tomów księgi. Korzystając z wyszukiwarki można trafić na dwustronicowy wpis uczniów 1-klasowej szkoły powszechnej w Osówce w powiecie sierpeckim (zapisane jako „Ossówka, powiat Sierpski”). Na potrzeby naszego serwisu „Ewangelicka Atlantyda” postanowiliśmy odczytać i przepisać nazwiska 48 uczniów osówieckiej szkoły by choć częściowo przywrócić z mroku dziejów historię tej zupełnie zapomnianej dziś placówki oświatowej.

LINKI – strona 1 >> ; strona 2 >>

Zachowano oryginalną pisownię nazwisk.

SzkolaOsowka1


SZKOLNICTWO POLSKIE W HOŁDZIE NARODOWI AMERYKAŃSKIEMU NA PAMIĄTKĘ 150-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI STANÓW ZJEDNOCZONYCH

Szkoła powszechna 1-klasowa
Miejscowość Ossówka
Powiat Sierpski
Opiekun Michał Janecki
Kierownik Gustaw Szlachter

Uczniowie:

 • Edward Jabs
 • Juliusz Szylke
 • Edward Finger
 • Erych Wojke
 • Rudolf Hoffman
 • Edward Byfot
 • Teodor Bredefeld
 • Fryderyk Mann
 • Emma Szewe
 • Emma Liszewska
 • Emma Wolff
 • Jadwiga Zglenicka
 • Olga Gertz
 • Albert Rossol
 • Wilhelm Izbrecht
 • Emilja Bartz
 • Matylda Sznecke
 • Agnieszka Sztober
 • Elza Jabs
 • Adolf Lischewski
 • Reinholt Rossol
 • Wanda Hoffmann
 • Lidja Isbrecht
 • Berta Rossol
 • Emma Rossol
 • Marta Szewe
 • Ludwig Janecki
 • Wilhelm Brecke
 • Rudolf Janecki
 • Rudolf Szylke
 • Jan Finger
 • Olga Szylke
 • Herta Wojke
 • Elza Wojke
 • Zofija Zglenicka
 • Mieczysława Zglenicka
 • Emilja Byfut
 • Olga Finger
 • Elza Depner
 • Adolyna Finger
 • Wilhelmina Finger
 • Herman Herzberg
 • Henryk Macholc
 • Alma Gertz
 • Marta Izbrecht
 • Antoni Girszewski
 • Lidja Szlachter
 • Franciszek Girszewski

 

SzkolaOsowka4

Budynek szkoły elementarnej (i kantoralnego domu modlitwy) w Osówce, pow. sierpecki. 1938 r. Fot. ze zbiorów Lidii Schewe.

SzkolaOsowka2

Gustaw Szlachter i Michał Janecki – nauczyciele szkoły w Osówce, pow. sierpecki. Fot. ze zbiorów Lidii Schewe.

SzkolaOsowka3

Szkoła powszechna w Osówce, pow. sierpecki. 1931 r. Wśród uczniów nauczyciel o nazwisku Bielski (?). Fot. ze zbiorów Lidii Schewe.