Lista wyborców – kantorat w Osówce (1919 r.)

W Archiwum Państwowym w Płocku, w zespole „Akta Gminy Gójsk” zachował się polskojęzyczny poszyt zawierający listę mieszkańców gminy uprawionych do głosowania (1370 osób) w wyborach na wójta gminy i członków rady gminy (dotyczy wyborów w styczniu 1919 roku). Lista podzielona jest na: mieszkańców wiosek z terenu gminy oraz osobny wykaz dotyczy osób zamieszkujących folwarki.

DSC_8450

Dla potrzeb naszego serwisu „Ewangelicka Atlantyda” dokonaliśmy transkrypcji dokumentu i wyszczególniliśmy nazwiska osób zamieszkujących obszar kantoratu ewangelickiego w Osówce (nie oznacza to jednak, że wszyscy wymienieni niżej mieszkańcy byli wyznania ewangelickiego). Lista zawiera osoby zamieszkujące wsie: Całownia, Helenowo, Henrykowo, Majewo, Maluszyn, Marcelin, Nowiny, Osówka, Podwierzbie, Sułocinek, Wernerowo, Zakrzewo i Żurawieniec, które w 1919 roku w pierwszych po odzyskaniu niepodległości przez Polskę wyborach do rad gminnych mieli pełne prawo wyborcze. Materiał ten jest cennym uzupełnieniem wiedzy o społeczności zamieszkującej niegdyś wieś Osówka oraz ościenne miejscowości. Niesie określone wartości nie tylko dla dalszego odkrywania „Ewangelickiej Atlantydy”, ale może także pomóc w różnorakich poszukiwaniach genealogicznych osób z Polski i zagranicy.

Uwaga techniczna: nazwiska pozostawiono w oryginalnym brzmieniu, zapis imion uwspółcześniono (m.in. usunięto długie „i” w imionach).


Numer kolejny Nazwisko Imię Wiek Zawód Miejsce stałego zamieszkania
4 Andrzejczak Andrzej 66 rolnictwo Wernerowo
5 Andrzejczak Marianna 69 rolnictwo Wernerowo
12 Brzuszkiewicz Franciszek 38 wyrobnik Nowiny
23 Brzuszkiewicz Andrzej 66 rolnictwo Całownia
24 Brzuszkiewicz Wincenty 22 rolnictwo Całownia
25 Bielicki Marian 30 rolnictwo Całownia
26 Bielicka Genowefa 21 rolnictwo Całownia
39 Budzanowski Józef 55 rolnictwo Maluszyn
40 Budzanowska Julianna 44 rolnictwo Maluszyn
41 Ber Karol 30 rolnictwo Maluszyn
42 Berowa Julianna 27 rolnictwo Maluszyn
43 Berowa Henrietta 53 rolnictwo Maluszyn
44 Ber Jan 61 rolnictwo Maluszyn
45 Berowa Ludwika 58 rolnictwo Maluszyn
46 Byszke August 34 rolnictwo Maluszyn
47 Byszke Berta 24 rolnictwo Maluszyn
48 Beta Stanisław 55 rolnictwo Zakrzewo
49 Betowa Anna 52 rolnictwo Zakrzewo
50 Beta Walenty 21 rolnictwo Zakrzewo
51 Beta Zofia 21 rolnictwo Zakrzewo
52 Balcerzakowa Apolonia 62 rolnictwo Zakrzewo
53 Buczyński Stanisław 42 rolnictwo Wernerowo
54 Buczyńska Marianna 38 rolnictwo Wernerowo
55 Brzuszkiewicz Józef 56 rolnictwo Wernerowo
56 Brzuszkiewicz Ludwika 58 rolnictwo Wernerowo
57 Brzuszkiewicz Bolesław 21 rolnictwo Wernerowo
62 Budzanowski Szymon 65 deputatnik Całownia
63 Budzanowska Katarzyna 63 deputatnica Całownia
64 Brzozowska Franciszka 65 deputatnica Całownia
74 Brzuszkiewiczowa Franciszka 37 wyrobnica Nowiny
75 Brodacz Dawid 55 handlarz Osówka
76 Brodacz Josek 26 handlarz Osówka
77 Byfut Ernestyna 32 rolnictwo Osówka
78 Brecke Gustaw 30 rolnictwo Osówka
79 Brecke Paulina 25 rolnictwo Osówka
80 Brecke Jan 74 rolnictwo Osówka
81 Berowa Fryderyka 44 rolnictwo Osówka
82 Brodacz Szaja 56 rolnictwo Osówka
83 Brodacz Chaja 60 rolnictwo Osówka
84 Brodacz Hersz-Wolf 23 handlarz Osówka
91 Blank Paweł 66 rolnictwo Żurawieniec
92 Blank Zuzanna 50 rolnictwo Żurawieniec
93 Blank Fryderyk 23 rolnictwo Żurawieniec
94 Blank Ferdynand 21 rolnictwo Żurawieniec
95 Brokop Ferdynand 80 rolnictwo Żurawieniec
96 Brokop Elżbieta 53 rolnictwo Żurawieniec
97 Bredefeld Wilhelmina 56 rolnictwo Żurawieniec
98 Bredefeld Gotlib 33 szewc Żurawieniec
99 Bredefeld Karolina 33 szewc Żurawieniec
100 [Be]rowa Ernestyna 50 rolnictwo Osówka
101 Brzeziński Stanisław 36 rolnictwo Żurawieniec
102 Brzezińska Stanisława 38 rolnictwo Żurawieniec
129 Chrzanowski Józef 65 rolnictwo Całownia
130 Chrzanowska Florentyna 50 rolnictwo Całownia
131 Czachorowski Jan 32 rolnictwo Całownia
132 Czachorowska Antonina 37 rolnictwo Całownia
136 Czajkowski Wojciech 49 rolnictwo Podwierzbie
137 Czajkowska Józefa 50 rolnictwo Podwierzbie
153 Ciesielska Agnieszka 56 rolnictwo Helenowo
154 Chojnowski Józef 68 rolnictwo Maluszyn
155 Chojnowska Anna 63 rolnictwo Maluszyn
156 Chrześcijański Jan 27 wyrobnik Maluszyn
157 Chrześcijańska Marianna 29 wyrobnica Maluszyn
174 Dymkowa Małgorzata 60 deputatnica Zakrzewo
177 Dymek Marianna 65 deputatnica Zakrzewo
178 Dymek Stanisław 26 rolnictwo Zakrzewo
179 Dymek Michalina 25 rolnictwo Zakrzewo
180 Dynaburski Bronisław 50 mechanik Nowiny
181 Depner Michał 46 rolnictwo Osówka
182 Depner Elżbieta 67 rolnictwo Osówka
183 Depner Aleksander 72 rolnictwo Osówka
184 Depner Helena 35 rolnictwo Osówka
197 Esman Jan 50 rolnictwo Wernerowo
198 Esman Ewa 38 rolnictwo Wernerowo
201 Fabiszewski Jan 21 młynarczyk Sułocinek
205 Fass Karol 44 rolnictwo Józefowo
206 Fass Olga 33 rolnictwo Józefowo
207 Fijałkowski Andrzej 60 rolnictwo Helenowo
208 Fijałkowska Anna 57 rolnictwo Helenowo
209 Fijałkowski Walenty 22 rolnictwo Helenowo
210 Fijałkowski Stanisław 25 wyrobnik Helenowo
211 Fijałkowski Leokadia 22 wyrobnica Helenowo
212 Finger Michał 58 deputatnik Maluszyn
213 Fass Paweł 76 wyrobnik Maluszyn
214 Fass Katarzyna 55 wyrobnica Maluszyn
218 Finger Rudolf 40 rolnictwo Osówka
219 Finger Ludwika 45 rolnictwo Osówka
220 Fetter Rudolf 44 komornik Osówka
221 Fetter Emilia 37 komornik Osówka
222 Finger Gotlib 38 rolnictwo Osówka
223 Finger Hulda 30 rolnictwo Osówka
224 Finger Fryderyk 65 deputatnik Osówka
225 Finger Paulina 52 deputatnica Osówka
226 Finger Gotlib 62 rolnictwo Osówka
227 Finger Anna 52 rolnictwo Osówka
228 Finger Edward 23 rolnictwo Osówka
229 Fitz Gotlib 60 rolnictwo Osówka
230 Fitz Henrietta 57 rolnictwo Osówka
231 Finger Rudolf 25 rolnictwo Osówka
232 Finger Olga 21 rolnictwo Osówka
233 Finger Marcin 33 rolnictwo Osówka
234 Fitz Fryderyk 62 rolnictwo Osówka
235 Fitz Emilia 50 rolnictwo Osówka
236 Fitz Krystyna 50 rolnictwo Osówka
239 Flader Krzysztof 50 rolnictwo Żurawieniec
240 Flader Karolina 48 rolnictwo Żurawieniec
252 Górzyński Jan 36 rolnictwo Całownia
253 Górzyńska Zofia 26 rolnictwo Całownia
254 Górzyńska Michalina 66 deputatnica Całownia
255 Gurtatowski Jan 49 rolnictwo Całownia
256 Gurtatowska Bronisława 45 rolnictwo Całownia
286 Golonkowa Katarzyna 45 rolnictwo Helenowo
287 Golonkowa Bronisława 21 rolnictwo Helenowo
288 Golonkowa Marianna 26 wyrobnica Helenowo
289 Gołębiewski Antoni 56 rolnictwo Helenowo
290 Gołębiewska Anna 53 rolnictwo Helenowo
291 Gołębiewski Marcin 65 rolnictwo Maluszyn
292 Gołębiewska Małgorzata 69 rolnictwo Maluszyn
293 Gogolin Krystian 55 deputatnik Maluszyn
294 Gogolin Ludwika 54 deputatnik Maluszyn
295 Grabowska Marianna 60 deputatnik Wernerowo
316 Girszewski Antoni 52 rolnictwo Osówka
317 Girszewska Katarzyna 40 rolnictwo Osówka
318 Girszewska Józefa 21 rolnictwo Osówka
319 Gawłowski Andrzej 58 rolnictwo Osówka
320 Gawłowska Marianna 58 rolnictwo Osówka
324 Gawłowska Janina 21 rolnictwo Osówka
322 Górynowicz Ajzyk 57 szklarz Osówka
323 Górynowicz Rejla 58 szklarz Osówka
324 Górynowicz Szlama 23 szklarz Osówka
325 Gabryszewski Jan 70 rolnictwo Osówka
326 Gurdziński Michał 46 rolnictwo Osówka
327 Gurdzińska Franciszka 26 rolnictwo Osówka
353 Gutrfańska Zofia 40 rolnictwo Całownia
367 Hoffman August 52 rolnictwo Osówka
368 Hoffman Anna 36 rolnictwo Osówka
369 Hercberg Krystian 53 rolnictwo Osówka
370 Hercberg Adolf 22 rolnictwo Osówka
371 Herc Gotfryd 30 rolnictwo Osówka
372 Herc Emilia 30 rolnictwo Osówka
379 Ikier Wilhelm 50 rolnictwo Helenowo
380 Ikierowa Emilia 54 rolnictwo Helenowo
381 Ikier Leonard 22 rolnictwo Helenowo
382 Ikier Bolesław 21 rolnictwo Helenowo
383 Izbrecht Juliusz 22 rolnictwo Osówka
384 Izbrecht Emilia 62 rolnictwo Osówka
385 Izbrecht Gustaw 32 rolnictwo Osówka
386 Izbrecht Ewa 22 rolnictwo Osówka
390 Jędrzejewska Marianna 21 służąca Całownia
391 Jagodziński Jan 56 rolnictwo Całownia
392 Jagodzińska Franciszka 49 rolnictwo Całownia
393 Jagodziński Franciszek 28 rolnictwo Całownia
394 Jagodziński Antoni 21 rolnictwo Całownia
407 Jarzynowa Stanisława 37 wyrobnica Maluszyn
408 Jabłońska Helena 25 wyrobnica Maluszyn
409 Janczarek Antoni 55 rolnictwo Zakrzewo
410 Janczarek Agnieszka 57 rolnictwo Zakrzewo
411 Janczarek Bronisława 21 rolnictwo Zakrzewo
412 Janczarek Franciszek 60 rolnictwo Zakrzewo
413 Janczarek Anna 30 rolnictwo Zakrzewo
414 Janczarek Jan 27 rolnictwo Zakrzewo
415 Jóźwiak Jan 55 rolnictwo Zakrzewo
416 Jóźwiak Rozalia 36 rolnictwo Zakrzewo
417 Janczarek Władysław 31 rolnictwo Wernerowo
418 Janczarek Michalina 28 rolnictwo Wernerowo
419 Jasiński Stanisław 43 rolnictwo Wernerowo
420 Jasińska Ludwika 30 rolnictwo Wernerowo
422 Jóźwiak Jan 35 rolnictwo Helenowo
423 Jóźwiak Józefa 31 rolnictwo Helenowo
430 Janecki Michał 51 rolnictwo Osówka
431 Janecka Ludwika 42 rolnictwo Osówka
449 Jabs Gotlib 55 rolnictwo Żurawieniec
450 Jabs Wilhelmina 43 rolnictwo Żurawieniec
451 Janecki Ferdynand 52 rolnictwo Żurawieniec
452 Janecki Edward 24 rolnictwo Żurawieniec
458 Klaus Henryk 65 wyrobnik Maluszyn
459 Klaus Wilhelmina 65 wyrobnica Maluszyn
466 Kraszewska Czesława 21 służąca Całownia
467 Kalisz Zygmunt 40 rolnictwo Całownia
468 Kalisz Weronika 36 rolnictwo Całownia
469 Kłobukowska Tekla 34 komornica Sułocinek
470 Kąkolewski Stanisław 38 rolnictwo Całownia
471 Kaniecka Rozalia 68 wyrobnica Całownia
472 Kaniecki Stefan 21 wyrobnica Całownia
473 Kaczorowska Konstancja 64 rolnictwo Całownia
496 Karolak Jan 35 rolnictwo Maluszyn
497 Karolak Katarzyna 36 rolnictwo Maluszyn
524 Kopyciński Szczepan 56 rolnictwo Maluszyn
525 Kopycińska Józefa 42 rolnictwo Maluszyn
526 Kopyciński Marian 60 rolnictwo Maluszyn
527 Kopycińska Antonina 60 rolnictwo Maluszyn
528 Krzemiński Władysław 26 wyrobnik Helenowo
529 Kopyra Jan 21 rolnictwo Zakrzewo
530 Kaczmarek Wawrzyniec 67 rolnictwo Wernerowo
531 Kaczmarek Anna 50 rolnictwo Wernerowo
532 Kaczmarek Bronisława 12 rolnictwo Wernerowo
533 Krzemińska Marianna 26 wyrobnica Wernerowo
534 Kaźmierski Stanisław 50 rolnictwo Majewo
535 Kaźmierska Marianna 47 rolnictwo Majewo
539 Kossobudzki Ignacy 50 rolnictwo Nowiny
547 Krzemiński Ludwik 75 rolnictwo Nowiny
548 Krzemińska Serafina 54 rolnictwo Nowiny
549 Krzemiński Wojciech 21 rolnictwo Nowiny
550 Kamiński Bronisław 26 rolnictwo Osówka
551 Kamińska Paulina 50 rolnictwo Osówka
552 Klejs Eleonora 68 deputatnica Osówka
553 Kiselbach Ludwik 75 rolnictwo Osówka
554 Kiselbach Karolina 65 rolnictwo Osówka
555 Kotarski Leon 42 rolnictwo Osówka
556 Kotarska Aleksandra 27 rolnictwo Osówka
591 Krentz Krystian 74 deputatnik Żurawieniec
592 Krentz Anna 57 deputatnica Żurawieniec
611 Luksowa Julianna 50 rolnictwo Maluszyn
612 Lewandowska Katarzyna 27 rolnictwo Maluszyn
613 Leszczyński Władysław 29 rolnictwo Maluszyn
614 Leszczyńska Marianna 26 rolnictwo Maluszyn
615 Lamparski Andrzej 60 rolnictwo Osówka
616 Lamparska Julianna 52 rolnictwo Osówka
617 Lewandowska Aniela 32 wyrobnica Helenowo
623 Lidtke Robert 24 rolnictwo Osówka
624 Lidtke Paulina 49 rolnictwo Osówka
632 Liszewski Antoni 45 rolnictwo Żurawieniec
633 Liszewska Julianna 42 rolnictwo Żurawieniec
652 Mirewicz Adam 54 rolnictwo Marcelin
653 Mirewicz Jadwiga 50 rolnictwo Marcelin
654 Morawski Franciszek 85 deputatnik Całownia
655 Morawska Franciszka 72 deputatnica Całownia
676 Małachowska Marianna 75 deputatnica Maluszyn
677 Malejka Józef 60 deputatnik Helenowo
678 Malejka Józefa 58 deputatnica Helenowo
679 Malejka Walenty 25 rolnictwo Helenowo
680 Malejka Leokadia 23 rolnictwo Helenowo
688 Mrówczyński Wojciech 52 rolnictwo Majewo
689 Mrówczyńska Józefa 50 rolnictwo Majewo
691 Mellerowa Helena 36 komornica Nowiny
692 Motyl Hiel 26 dozorca tartaku Nowiny
693 Mann Fryderyk 26 rolnictwo Osówka
694 Mann Alma 22 rolnictwo Osówka
727 Nowakowski Antoni 45 wyrobnik Henrykowo
728 Nowakowska Bronisława 50 wyrobnica Henrykowo
733 Nejman Józef 58 rolnictwo Podwierzbie
734 Nejman Karolina 50 rolnictwo Podwierzbie
735 Olszewska Janina 25 rolnictwo Całownia
736 Obczyński Józef 23 rolnictwo Całownia
739 Obczyński Jakub 58 rolnictwo Maluszyn
74 Obczyńska Antonina 52 rolnictwo Maluszyn
741 Obczyński Jan 21 rolnictwo Maluszyn
742 Ostrowska Ewa 29 rolnictwo Henrykowo
751 Obczyński Ignacy 38 rolnictwo Osówka
752 Obczyńska Otylia 30 rolnictwo Osówka
753 Pankowska Anastazja 38 służąca Całownia
754 Paliński Marian 37 rolnictwo Całownia
755 Palińska Franciszka 28 rolnictwo Całownia
756 Pulkowski Michał 50 służący Całownia
785 Ptaszyńska Weronika 72 rolnictwo Helenowo
786 Ptaszyński Józef 30 rolnictwo Helenowo
787 Ptaszyński Władysław 26 rolnictwo Helenowo
788 Ptasiński Alojzy 55 rolnictwo Zakrzewo
789 Ptasińska Aniela 30 rolnictwo Zakrzewo
790 Ptasiński Józef 26 szewc Zakrzewo
791 Ptasiński Teofil 22 kowal Zakrzewo
800 Pamsowa Elżbieta 35 rolnictwo Nowiny
801 Pankrocz Juliusz 44 komornik Osówka
802 Pankrocz Berta 32 komornica Osówka
803 Petlikau Michał 51 rolnictwo Osówka
804 Petlikau Anna 48 rolnictwo Osówka
805 Petlikau Edward 23 rolnictwo Osówka
806 Petlikau Julianna 21 rolnictwo Osówka
819 Politowski Jan 55 rolnictwo Podwierzbie
820 Politowska Marianna 50 rolnictwo Podwierzbie
821 Politowska Marianna 24 rolnictwo Podwierzbie
822 Politowski Franciszek 22 rolnictwo Podwierzbie
853 Roze Fryderyk 38 wyrobnik Maluszyn
854 Roze Berta 36 wyrobnica Maluszyn
855 Rzewucka Zofia 32 wyrobnica Helenowo
856 Rzewucki Stefan 40 rolnictwo Henrykowo
857 Rzewucka Franciszka 38 rolnictwo Henrykowo
858 Rybicki Józef 52 rolnictwo Zakrzewo
859 Rybicka Julianna 52 rolnictwo Zakrzewo
860 Rybicki Adam 21 rolnictwo Zakrzewo
861 Rzewucki Adam 46 rolnictwo Zakrzewo
862 Rzewucka Julianna 43 rolnictwo Zakrzewo
875 Rogoża Apolonia 39 rolnictwo Nowiny
880 Retz Emilia 72 rolnictwo Osówka
881 Retz Elżbieta 35 rolnictwo Osówka
882 Rytz Edward 49 rolnictwo Osówka
883 Rytz Ernestyna 47 rolnictwo Osówka
884 Rossol Matylda 40 rolnictwo Osówka
885 Rossol Henryk 60 rolnictwo Osówka
886 Rossol Paulina 30 rolnictwo Osówka
892 Radecki Edmund 51 rolnictwo Żurawieniec
893 Radecka Paulina 51 rolnictwo Żurawieniec
894 Rossol Edward 22 rolnictwo Żurawieniec
951 Szmejter Konstanty 38 wyrobnik Maluszyn
952 Szmejter Władysława 40 wyrobnik Maluszyn
953 Słupska Marianna 5 wyrobnik Maluszyn
954 Strelau Jan 42 rolnictwo Maluszyn
955 Strelau Albertyna 35 rolnictwo Maluszyn
956 Smulewicz Wiktoria 40 wyrobnica Maluszyn
957 Szmydt Karol 30 rolnictwo Maluszyn
958 Szmydt Emilia 24 rolnictwo Maluszyn
959 Syska Adam 51 rolnictwo Henrykowo
960 Syska Zofia 48 rolnictwo Henrykowo
961 Syska Katarzyna 87 rolnictwo Henrykowo
962 Syska Władysław 31 rolnictwo Henrykowo
963 Syska Marianna 28 rolnictwo Henrykowo
964 Szymańska Marianna 90 rolnictwo Henrykowo
965 Stasiakowa Anna 62 rolnictwo Henrykowo
966 Solka Szczepan 55 rolnictwo Zakrzewo
967 Solka Marianna 54 rolnictwo Zakrzewo
968 Szostak Antoni 34 rolnictwo Zakrzewo
969 Szostak Feliksa 33 rolnictwo Zakrzewo
970 Szostak Wiktoria 68 rolnictwo Zakrzewo
971 Stańczakowa Zofia 38 wyrobnica Wernerowo
972 Schodowski Szymon 47 rolnictwo Wernerowo
973 Schodowska Józefa 40 rolnictwo Wernerowo
977 Somsior Otto 38 przemysł Nowiny
978 Somsior Emma 29 przemysł Nowiny
980 Szymoni Antoni 75 rolnictwo Nowiny
981 Szymoni Marianna 65 rolnictwo Nowiny
982 Szylke Juliusz 36 rolnictwo Osówka
983 Szylke Anna 31 rolnictwo Osówka
984 Szewe Rudolf 36 rolnictwo Osówka
985 Szewe Hulda 32 rolnictwo Osówka
986 Szerman Maciej 51 rolnictwo Osówka
987 Szerman Anna 45 rolnictwo Osówka
988 Szerman Aleksander 23 rolnictwo Osówka
989 Szerman Albert 21 rolnictwo Osówka
990 Szewe Ludwika 74 rolnictwo Osówka
991 Sznecke Adam 67 rolnictwo Osówka
992 Sznecke Wilhelmina 45 rolnictwo Osówka
993 Sierp Karolina 72 rolnictwo Osówka
994 Sztober Karol 24 rolnictwo Osówka
995 Sztober Emilia 22 rolnictwo Osówka
996 Szymański Józef 57 rolnictwo Osówka
1007 Szalon Jakub 68 rolnictwo Osówka
1023 Sikora Jan 47 rolnictwo Podwierzbie
1024 Sikora Ludwika 45 rolnictwo Podwierzbie
1025 Stefańska Katarzyna 50 rolnictwo Podwierzbie
1026 Stefański Leon 26 rolnictwo Podwierzbie
1027 Stefańska Marianna 22 rolnictwo Podwierzbie
1028 Świtkowska Michalina 27 wyrobnica Podwierzbie
1029 Szmode Edward 35 rolnictwo Żurawieniec
1030 Szmode Wilhelmina 26 rolnictwo Żurawieniec
1031 Szylke Elżbieta 76 rolnictwo Żurawieniec
1042 Truścińska Józefa 52 rolnictwo Maluszyn
1043 Tarka Marcin 60 rolnictwo Helenowo
1044 Tarka Marianna 75 rolnictwo Helenowo
1045 Tarka Jan 30 rolnictwo Helenowo
1046 Tarka Bronisława 28 rolnictwo Helenowo
1047 Tomczak Jan 53 rolnictwo Wernerowo
1048 Tomczak Ewa 54 rolnictwo Wernerowo
1063 Waszkiewicz Józef 30 wyrobnik Całownia
1064 Włodarski Leon 23 rolnictwo Całownia
1065 Włodarska Antonina 26 rolnictwo Całownia
1105 Witkowski Franciszek 33 cieśla Maluszyn
1106 Witkowska Marianna 32 cieśla Maluszyn
1107 Witkowski Marcin 72 wyrobnik Maluszyn
1108 Witkowska Józefa 72 wyrobnik Maluszyn
1109 Wiśniewski Jakub 54 wyrobnik Maluszyn
1110 Wiśniewska Cecylia 33 wyrobnik Maluszyn
1111 Waszkiewicz Leon 44 rolnictwo Maluszyn
1112 Waszkiewicz Helena 30 rolnictwo Maluszyn
1113 Wójke Ernest 41 rolnictwo Maluszyn
1114 Wojke Amalia 31 rolnictwo Maluszyn
1115 Wojke Rudolf 30 rolnictwo Maluszyn
1116 Wojke Wanda 28 rolnictwo Maluszyn
1117 Woźniakowa Barbara 26 wyrobnica Helenowo
1118 Waszczewski Wacław 24 rolnictwo Henrykowo
1119 Waszczewska Agnieszka 21 rolnictwo Henrykowo
1120 Woźniak Jan 33 kołodziej Wernerowo
1121 Woźniak Franciszka 33 kołodziej Wernerowo
1122 Woźniak Jakub 63 rolnictwo Wernerowo
1123 Woźniak Józefa 58 rolnictwo Wernerowo
1124 Wolak Paweł 54 rolnictwo Wernerowo
1125 Wolak Teresa 52 rolnictwo Wernerowo
1136 Waśniewska Józefa 25 wyrobnica Majewo
1141 Wichert Karol 46 służący Osówka
1142 Wąż Jan 77 rolnictwo Osówka
1143 Wąż Karolina 67 rolnictwo Osówka
1144 Wizendorf Samuel 74 rolnictwo Osówka
1145 Wizendorf Katarzyna 67 rolnictwo Osówka
1146 Wizjan Karolina 45 rolnictwo Osówka
1162 Wolf Paweł 52 rolnictwo Żurawieniec
1163 Wolfowa Paulina 40 rolnictwo Żurawieniec
1174 Ździebłowski Jan 35 rolnictwo Całownia
1175 Zdziebłowska Kazimiera 33 rolnictwo Całownia
1176 Zdrojkowski Adam 51 młynarz Sułocinek
1177 Zdrojkowska Marianna 53 młynarz Sułocinek
1198 Ziółkowski Aleksander 34 rolnictwo Helenowo
1199 Ziółkowska Kazimiera 38 rolnictwo Helenowo
1200 Zaborowski Stanisław 46 rolnictwo Majewo
1201 Zaborowska Marianna 31 rolnictwo Majewo
1202 Zaborowska Janina 21 rolnictwo Majewo
1205 Zglinicka Stanisława 41 rolnictwo Osówka

Na koniec warto dodać, że w 1919 roku na wójta gminy Gójsk wybrany został Władysław Karczewski, a jego zastępcą został Jan Gużeński. Do rady gminnej weszli: Jan Krepeć, Leonard Suski, Antoni Michalski, Mikołaj Gzubicki, Jan Krułka, Józef Pesta, Józef Wiśniewski, Czesław Budzieski, Walenty Rakowski, Alojzy Ptaszyński, Stanisław Pajewski, Rudolf Szewe. Na zastępców wybrani zostali: Wincenty Wiśniewski, Władysław Nowakowski, Antoni Kwiatkowski, Tomasz Rzeszotarski, Franciszek Skibicki, Józef Dołasieński.