Mieszkańcy wsi Osówka na starej fotografii

Zaprezentowane zdjęcia pochodzą ze zbiorów rodzinnych Lidii Schewe, wnuczki Rudolfa i Huldy Schewów, mieszkańców wsi Osówka. Opisanie fotografii zawdzięczamy ojcu p. Lidii – Rudolfowi (młodszemu).

*

Kolejną porcję zdjęć przekazał Terry Wainright ze Stanów Zjednoczonych, prawnuk Samuela i Katarzyny Wiesendorfów, mieszkańców wsi Osówka.

Zdjęcie rodziny Sierpów pochodzi ze zbiorów Davida Schimmela.

Zdjęcia rodziny Wunschów i Liedtków pochodzą ze zbiorów Lindy Marks Pauling.

Zdjęcia rodziny Hoffmannów przekazała Andrea Richter, prawnuczka Ottona i Matyldy Hoffmannów.

Zdjęcie rodziny Fingerów przekazała Shannon Lengkeek, prawnuczka Friedricha Jana Fingera.


Orkiestra i chór kantoralny; 1935/1936 r.?

OsówkaMieszkańcy 01

Od lewej, od dołu:
Emma Lischewski; Lydia Finger; Berta Rossol; Alina Liedtke; Walentine Schielke; Helena Bär; Alma Bär;
Albert Gogolin; Rudolf Rossol; Friedrich Schewe; Eduard Deppner; Anton Bär; Rudolf Lischewski; Anton Kieselbach;
Ernst Lischewski; ? Jabs; Willi Schlachter; Eduard Lischewski


Orkiestra (tzw. chór puzonistów); 1935/1936 r.?

OsówkaMieszkańcy 02

Od lewej, od dołu:
Ernst Lischewski; Aleksander Paschke (pastor z Sierpca); Gustaw Schlachter (nauczyciel); Anton Kieselbach;
? Tober (nauczyciel); Rudolf Schewe; Eduard Lischewski; Arthur Liedtke; ? Rossol; Rudolf Janetzke; Albert Gogolin


Orkiestra i chór przed budynkiem szkoły i kaplicy w Osówce; 1936 r.

OsówkaMieszkańcy 03

Od lewej:
V. I. R. Lischewski; ? Schewe; M. Schewe; A. Rossol; L. Janetzke; P. Selnau; V. Schielke; W. Isbrecht; E. Lischewski; W. Schlachter; W. Lischewski; E. Lischewski; A. Bär; R. Janetzke; B. Rossol; A. Liedtke


Uczniowie szkoły powszechnej w Osówce; 1931 r.

OsówkaMieszkańcy 04

05. Alma Schewe; 07. Berta Rossol; 08. Wanda Hoffman; 10. Alma Schielke; 18. Alina Liedtke; 19. ? Hoffman; 20. Lidia Lischewski; 24. ? Kieselbach; 32. ? Bielski (nauczyciel); 41. Ernst Lischewski; 43. Eduard Deppner; 45. Arthur Bär; 46. Alice Schlachter; 48. Friedrich Schewe; 49. Adolf Lischewski; 52. Rudolf Schewe


Rodzina Lischewskich i Schewów z Osówki, 1922 r.

1922 Liszewscy i Szewowie [Lidia Schewe]

Osówka, 1922 r. Na górze od lewej: Matylda Lischewska, Ferdynand Lischewski, Paulina Schewe. Na dole od lewej: Karolina Schewe (niezamężna, córka Luizy), Emma Lischewska i Luiza Schewe (z domu Sierp, ur. 1845 r., zm.?)


Małżonkowie Schewe, 1937 r.

Rodzina Schewe Rudolf i Hulda 1937

Osówka, 1937 r. Hulda Schewe (z domu Blank, ur. 1886, zm. 1943 r. w Osówce) oraz jej małżonek Rudolf Schewe (ur. 1882, zm. 1945 r., ?)


Rodzina Radeckich z Osówki i Żurawieńca, 1935 r.

Radeccy 1925 [Lidia Schewe]

Osówka, 1935 r. Pośród osób na zdjęciu są: Gertz, Edward Lischewski, Radecki, Rudolf Lischewski, Lidia Janecka, Emma Lischewska, Radecka, Gertz. Zdjęcie związane jest z familią Radeckich. Nie mam więcej wiedzy na jego temat.


Uczniowie szkoły w Osówce, 1930 r.

Schewe Rudolf Klasa 1930

Osówka, 1930 r. Klasa Rudolfa Schewe. Na zdjęciu nauczyciele: Gustaw Schlachter oraz (przypuszczalnie) Bielski.


Rodzina Wiesendorfów z Osówki, ok. 1898 r. (?)

Wiesendorfowie 02 [Terry Wainright]

Katarzyna Wiesendorf (z domu Sierp, ur. 1853 r., zm. 1934 r. w Osówce), Samuel Wiesendorf (ur. 1844 r., zm. 1919 r. w Osówce) i prawdopodobnie ich syn Albert Juliusz (ur. 1895, zm. 1951 r.)


Siostry Wiesendorfówny w Osówce, 1905 r.

Wiesendorfowie 01 [Terry Wainright]

Osówka, 1905 r. Przy rodzinnym domu stoją córki Katarzyny i Samuela: Joanna (ur. 1872 r.), Emilia (ur. 1888 r.) i Szarlota (ur. 1880 r.). Wszystkie trzy wyemigrowały do USA.


Rodzina Sierpów z Osówki, ok. 1918 r.

Sierpowie 01 [Terry Wainright]

Osówka, 1918 r. Matylda Sierp (z domu Schewe, ur. 1879 r., zm. 1953 r.), Juliusz Sierp (ur. 1874 r., zm. 1933 r.) oraz dzieci: Emma, ​​Edward, Fryderyk, Jan i Marta Sierpowie.


Rodzina Wunschów z Osówki, ok. 1912 r.

Wunschowie 1912 [Linda Pauling]

Osówka, ok. 1912 r. Od lewej: Margaret Liedtke, Karolina Wunsch (z domu Klan, ur. 1852, zm. 1940 r. w Osówce), Artur Liedtke, Jan Wunsch (ur. 1843 r., zm. 1920 r. w Osówce). Margaret i Artur Liedtkowie byli wnukami małżonków Wunschów, ich rodzicami byli Marcin Liedtke oraz Paulina Liedtke z domu Wunsch.


Rodzina Liedtków z Osówki, ok. 1918 r.

Liedtkowie 1918 [Linda Pauling]

Osówka, ok. 1918 r. Siedzi matka: Paulina Liedtke (z domu Wunsch). Za nią stoją jej dzieci – od lewej: Margaret (*1903), Robert (*1894), Marta (*1900) i Artur (*1907). Zdjęcie wykonano po śmierci męża Pauliny – Marcina Liedtke (zm. 1913 r. w Osówce Az 16/1913).


Rodzina Hoffmannów z Osówki, l. 20. XX w.

Hoffmannowie [Andrea Richter]

Osówka, po 1926 r. Od lewej: Matylda Hoffmann (z domu Malcyn, z pierwszego męża Schielke, ur. 1880 r.), Otto Aleksander Hoffmann (ur. 1926 r., zm. 1988 r.), Hermann August Hoffmann (ur. 1867 r.). Matylda była drugą żoną Hermanna i macochą Ottona. Pierwsza żona Hermanna Hoffmanna była Anna z domu Schnitzke (ur. 1882 r., zm. 1926 r. w Osówce)


Rodzina Fingerów z Osówki, l. 20. XX w.

fingerowie-20-Shannon

Osówka, l. 20. XX w. Na zdjęciu po prawej siedzi Friedrich Jan Finger (ur. 1854 r.), po lewej jego druga żona (ślub w 1907 r.) Paulina z domu Bormin, z pierwszego męża Wejhert. Z tyłu stoi ich wnuk Edward (ur. 1912 r.). Pierwszą żoną Friedricha Jana Fingera była Wilhelmina z domu Fitz (1851-1907). Edward był synem Karoliny Figner, córki Friedricha Jana i Wilhleminy Fingerów.