Dworzec kolejowy w Sierpcu

Remont dworca kolejowego (?)

Remont-dworca01

Dworzec kolejowy. 27 VI 2013. Fot. T. Kowalski

Mieszkańcy z utęsknieniem wyczekiwali dnia, kiedy zabytkowy dworzec kolejowy odzyska dawny blask. Od pewnego czasu, zdewastowany i zamknięty dotychczas budynek, otoczony jest szeregiem rusztowań i trwają przy nim mozolne prace remontowe i konserwatorskie – mające mu przywrócić pierwotny wygląd i odtworzyć zniszczone przez lata detale architektoniczne i stolarkę. Koszt inwestycji oszacowano na 3,2 mln zł. – poinformowało biuro prasowe PKP S.A. Jak zapewniają władze spółki, dzięki remontowi dworzec będzie bardziej funkcjonalny i bezpieczny. Elewacja budynku odzyska wygląd z 1925 roku, kiedy powstał obiekt. W ramach inwestycji wymienione zostanie poszycie dachowe, a także stolarka okienna i drzwiowa oraz wszystkie instalacje. Na parterze budynku mieścić się będą m.in.: poczekalnia, kasa biletowa, świetlica i toalety wraz z punktem przewijania dzieci. Przewidziano miejsca na biletomat, bankomat i skrzynki bagażowe. We wszystkich pomieszczeniach zostaną położone nowe posadzki i pomalowane ściany, a także zamontowane zostanie nowe oświetlenie. Pojawią się monitory LCD, zegary, a także tablice informacyjne.

Aż trudno w to uwierzyć?

To jednak wszystko prawda! Zabytkowy dworzec w Łęczycy odzyska dawny blask. [więcej można przeczytać –> TU] Powyższe zdjęcie pokazuje przebieg prac na łęczyckim dworcu 27 czerwca 2013 roku. Na pierwszy rzut oka restaurowana elewacja łęczyckiego dworca kolejowego – łudząco przypomina elewację dworca w Sierpcu. Dlaczego?


SIERPECKI DWORZEC I JEGO ARCHITEKTONICZNE ANALOGIE

Dworzec kolejowy w Sierpcu. Dwudziestolecie międzywojenne. Fot. nieznany.

Dworzec kolejowy w Sierpcu powstał w związku z przebudową dawnej, pierwszowojennej linii kolejki wąskotorowej do Nasielska, na linię o „normalnym” rozstawie szyn. Projektantem gmachu miał być architekt Jan Jaroszyński. Nie udało mi się jednak potwierdzić tej informacji w źródłach.

mapa Sierpca 1924 kolej

Okolice Sierpca na mapie topograficznej z 1924 roku. Widoczne dwie stacje w mieście (północna – wąskotorowa [błękitny okrąg] i południowa – normalnotorowa [czerwony okrąg, zasięg na zielono]) oraz linie: wąskotorowa do Nasielska (przez Borkowo – tam stacyjka) [linia koloru pomarańczowego], wąskotorowa do Lubicza (wzdłuż obecnej DK 10) z odgałęzieniem w Majewie do Szczutowa [linia koloru pomarańczowego i żółtego], normalnotorowa (w budowie) do Nasielska przez Mieszaki [linia koloru błękitnego], projektowana normalnotorowa do Płocka [linia koloru różowego]. Istotne jest również wydłużenie linii ze stacji południowej, przez nowy most na Skrwie w Mieszczku, aż do linii wąskotorowej do Lubicza [linia koloru żółtego]. Most (zwany zielonym mostem) służył pierwotnie linii wąskotorowej.

26 lipca 1923 roku odbyła się uroczystość położenia kamienia węgielnego pod budowę nowego dworca kolejowego stacji w Sierpcu. Inicjatorem uroczystości był naczelnik II oddziału Dyrekcji Budowy Kolei Żelaznych inż. Piotr Soroka. Zgromadzeni oficjele podpisali akt erekcyjny, który w butelce zamurowano w fundamencie gmachu. Pierwsze cegły pod budowę dworca położyli: starosta Zygmunt Czaplicki, proboszcz sierpecki ks. Wincenty Chabowski, rejent Wacław Gurbski, inżynier Soroka oraz pozostali, znaczniejsi uczestnicy uroczystości.

Niecały rok później, 5 maja 1924 roku otwarto w Sierpcu szerokotorowy ruch kolejowy. Na stację wjechał wówczas pierwszy pociąg wiozący liczny poczet gości z m.in. ministrem kolei żelaznych Kazimierzem Tyszką oraz prezesem Dyrekcji Budowy Kolei Żelaznych inżynierem Janem Berkiewiczem, a także starostą płockim Boksą, starostą płońskim Gadomskim, starostą pułtuskim Morawskim. Podczas uroczystości minister Tyszka udał się oczekującym go pociągiem wąskotorowym na obejrzenie nowego mostu na Skrwie w Mieszczku (zdjęcie poniżej), po czym wrócił na stację w Sierpcu, gdzie nastąpiło poświęcenie stacji. Wprawdzie budynek dworca nie był jeszcze zupełnie ukończony i oddany do użytku, jednak udekorowano go zielenią, którą przyozdobiono również granice peronu. W budynku dworca, w głównej sali obficie umajonej zielenią, odbył się wówczas raut dla 120 zaproszonych gości.

Sierpc1924-01

Poświęcenie nowowybudowanej kolei od Nasielska do Sierpca. Po nabożeństwie i poświęceniu nowowybudowanej kolei od Nasielska do Sierpca przemawia min. kol. inż. Tyszka

Sierpc1924-02

Otwarcie nowej linji kolejowej Sierpc – Nasielsk, której brak odczuwała bardzo dotkliwie ziemia Płocka

sierpc-wieza-cisnien (pierwotna)

Pierwotna wieża ciśnień na stacji w Sierpcu, wybudowana przez warszawskie biuro budowlane „Tadeusz Czosnowski i Spółka” (Warszawa, ul. Ceglana 5). Firma ta wzniosła dla Dyrekcji Kolei Państwowych szereg budynków (dworce, budynki mieszkalne, pompownie, wieże ciśnień, parowozownie) na całej linii Nasielsk-Sierpc. Fot. prasowa z lat międzywojennych.

Ruch w 1924 roku miał jeszcze charakter prowizoryczny. Właściwe i regularne kursy składów kolejowych ruszyły w 1925 roku. W pobliżu ukończonego dworca zbudowano ponadto: wieżę ciśnień, budynki magazynu towarowego, wagę i kolonię domków kolejarskich. Nad Skrwą w Mieszczku, przy nowym moście kolejowym, zbudowano punkt ujęcia wody dla stacji w Sierpcu połączony dwukilometrowym rurociągiem z wieżą ciśnień.

Skrwa

Nowo wzniesiony most na Skrwie w Mieszczku w 1924 roku (wówczas służący linii wąskotorowej do Lubicza). Po lewej stronie widoczny gmach punktu ujęcia wody z rzeki Skrwy (łudząco przypominający obiekt dworcowy).

103_0080

Pozostałości gmachu z 1924 roku. Fot. T. Kowalski, 2008 r.


Dworzec w Sierpcu wzniesiono w duchu polskiego stylu narodowego, nawiązującego do popularnego wówczas tzw. stylu dworkowego, przypominającego okazały, staropolski dwór. W architekturze budynku nie zabrakło formalnych nawiązań do renesansu i baroku, stąd pojawia się często informacja o neobarokowym charakterze dworca, co nie wydaje się błędem. Jednak najtrafniejszym skonkretyzowaniem stylistyki dworca w Sierpcu wydaje się ukute przez Michała Pszczółkowskiego pojęcie tradycjonalizmu proweniencji nowożytnej.

dworzec-typowy-sredni [dla Sierpca]

Projekt typowy dla dworca na stacji średniego znaczenia (wariant podstawowy), widok elewacji i rzut przyziemia. Ten projekt wykorzystano przy wzniesieniu dworca na stacji w Sierpcu.

Parterowy dworzec w Sierpcu zbudowano na rzucie wydłużonego prostokąta, ze skrajnym ryzalitem od zachodu i niewielką przybudówką. Zachodnia część piętrowa z częściowo użytkowym poddaszem. Główna bryła budynku przekryta została wysokim dachem dwuspadowym. Ryzalit przekryto również dachem dwuspadowym, ale położonym poprzecznie do osi budynku. Dwukondygnacyjne szczyty ryzalitu (północny i południowy) ozdobione zostały neobarokowymi spływami wolutowymi. W części wschodniej – od południa i północy umieszczono bogato zdobione portale wejściowe, flankowane jońskimi półkolumnami dźwigającymi belkowanie.

Remont-dworca03-Sierpc1

Remont-dworca03-Sierpc2

Remont-dworca03-Sierpc5

Dworzec w Sierpcu w 2011 roku. Fot. T. Kowalski

Czas budowy obiektu przypomina kartusz umieszczony nad wejściem z datą 1924 roku.

Wędrując i poszukując zabytkowych dworców kolejowych wznoszonych w dwudziestoleciu międzywojennym trafiamy na wielokrotnie powielany, zunifikowany model dworca, którego pewne echa znajdujemy w sierpeckim zabytku – mianowicie – ozdobny łukowy portal, ryzalit z wolutowym szczytem, wysoki dach, a nawet układ pomieszczeń. Spójrzmy na kilka przykładów budynków dworcowych wznoszonych po I wojnie światowej na terenie odrodzonego Państwa Polskiego:

Remont-dworca04-Leczyca3

Dworzec kolejowy w Łęczycy. Widok archiwalny. Fot. Internet.

Remont-dworca04-Leczyca

Łęczyca – przed remontem. Fot. Internet.

Remont-dworca04-Gostynin2

Gostynin – dworzec. Widok archiwalny. Fot. Internet.

Remont-dworca04-Plonsk

Płońsk. Fot. Internet.

Remont-dworca02-Ozorkow

Ozorków. Fot. T. Kowalski (2013)


Dworzec w Koninie (nieistniejący). Fot. Internet.

Dworzec w Kole (przed remontem). Fot. Internet.

Naczelnik Wydziału Budownictwa Dyrekcji Kolei Państwowych w Warszawie, inż. arch. Romuald Miller, na pocz. lat 20. XX w. opracował projekt wzorcowy dla stacji średniej wielkości w dwóch wariantach – podstawowym i rozszerzonym. Wariant podstawowy (posiadający dwie poczekalnie, kasę z pomieszczeniem bagażowym, pomieszczenie dla zawiadowcy stacji i dyżurnego ruchu) został wykorzystany przy budowie dworców na liniach Zgierz-Brodnica oraz Nasielsk-Toruń (obie linie krzyżowały się w Sierpcu, który w zamyśle z l. 20. XX w. miał stać się ważną stacją węzłową), tj. na stacjach w Płońsku, Ozorkowie, Gostyninie, Łęczycy. Wariant rozszerzony, niejako pełny (poszerzony o hall, bufet z zapleczem kuchennym oraz punkt pocztowy), z dwoma symetrycznymi ryzalitami i identycznym jak w Sierpcu portalem wejściowym (umieszczonym w tym wariancie centralnie), posłużył jako model do budowy dworców w Kole, nieistniejącego dworca w Koninie oraz (jako dalsze echo) dworca w Pruszkowie.

Dworzec w Sierpcu, w wersji podstawowej powstał jako jeden z pierwszych (1923-24) według wzorcowego projektu przypisywanego Millerowi, dworzec w Łęczycy zbudowano dopiero w 1925, a „pełen” wariant w Kole wzniesiono dopiero w 1928 roku.

Otwarta pozostaje dla mnie również kwestia autorstwa projektu dworca w Sierpcu. Trudno jednoznacznie odrzucić przypisanego przez tradycję Sierpcowi arch. Jaroszyńskiego, a kwestia autorstwa Millera jest również dyskutowana (projekt dworca w Kole przypisuje się też Eugeniuszowi Szretterowi). Badania nad tą kwestią winny być kontynuowane.


DWORKOWE DWORCE W POLSCE – CZEMU?

Budzący mój osobisty zachwyt styl narodowy okresu lat dwudziestych XX wieku przyniósł naszemu krajowi szereg wspaniałych architektonicznie projektów szpitali, szkół czy właśnie dworców. Kraj, otrząsający się dopiero po tragicznych wydarzeniach I wojny światowej i ustalaniem nowych granic, musiał odnaleźć się w po-rozbiorowej rzeczywistości i scalić dawne ziemie Rzeczpospolitej. Budynki użyteczności publicznej wznoszone w stylu dworkowym – miały pokazać polskość tych ziem (podobnie jak w przypadku architektury sakralnej miało to miejsce z tzw. stylem wiślano-bałtyckim).

Jeśli chodzi o dworce kolejowe wznoszone w tym stylu, to warto podkreślić, że były one projektowane głównie dla nowych linii kolejowych, które miały scalać odrodzoną II Rzeczpospolitą. Koło i Konin – na budowanej w latach 1921-22 linii Kutno-Strzałkowo, łączącej Warszawę z Poznaniem, a zarazem ziemię dawnych Prus i Kongresówki. Z kolei stacje w Sierpcu, czy Płońsku, to efekt budowy w 1924 roku linii Nasielsk – Sierpc, którą w 1937 wydłużono do Torunia – tym samym znów łącząc ziemię dwóch dawnych zaborów (powstałe już na linii Sierpc-Toruń dworce/stacje np. w Skępem, Lipnie czy Lubiczu, noszą już znamiona modernizmu).


CO DALEJ Z SIERPECKIM DWORCEM?

Jak czytaliśmy wcześniej  – dworce w Kole i Łęczycy – zostały uratowane od totalnej dewastacji i zapomnienia – znalazły się pomysły na zdobycie funduszy i zagospodarowanie miejsc – a i komfort mieszkańców i gości został podniesiony.

Nam, sierpczanom, pozostaje czekać – na dobre decyzje, na świeżość umysłów, mniej marazmu, więcej chęci i woli działania oraz szacunku dla historii. Możemy popatrzeć na prawie identyczne, odnowione dworce polskiego stylu narodowego, które pomagają nam wyobrazić sobie „złote czasy” sierpeckiego dworca. Niech budynki z Koła i Łęczycy pozwolą nam cierpliwie wierzyć, że przyjdzie kiedyś dzień, że do podanego na początku, tytułu niniejszego artykułu, będę mógł śmiało dodać „w Sierpcu„.
Oby!

Remont-zz

Czekająca na podróżnych poczekalnia w sierpeckim dworcu.
Fot. T. Kowalski (2010)

12 myśli w temacie “Dworzec kolejowy w Sierpcu

 1. Czuję się oszukana – ale bardzo pozytywnie 🙂

  Niech Burmistrz i Rada Miasta wiedzą, że my wszyscy czujemy się oszukiwani – ale przez nich!! Inne miasta potrafią – a u nas usypuje się sztuczne wyspy i kopie wysypiska śmieci. A przecież w takim dworcu to i restauracja i biblioteka czy nawet jakiś klub dla młodzieży mógłby być, a i dla poczekalni, kasy czy bufetu miejsce by się znalazło.

  Polubienie

 2. To się właśnie wydawało zbyt piękne, żeby było prawdziwe 😉 Może i my kiedyś doczekamy się remontu. Chociaż z drugiej strony… Tyle wspomnień związanych jest z tym miejscem, że będzie trochę żal.

  Polubienie

  1. Panie Tao!
   Jeszcze nie wszystko jest odnalezione. Całkiem możliwe, że to jeszcze nie wszystkie analogie. Trzeba dalej szukać po polskich dworcach – może skrystalizują się nam jakieś sensowne wnioski nt. architektury i historii sierpeckiego dworca. Łączę pozdrowienia! tk-

   Polubienie

 3. NIeźle! Trzeba mieć głowę na karku, żeby tak rozreklamować artykuł. Ale warto, to bardzo cenna strona, z której korzysta wielu – nawet takich, którym wstyd się do tego przyznać. Ale co, musimy być twardzi! Gratuluję Panie Tomku dorobku i życzę wszystkiego najlepszego! KW

  Polubienie

 4. Bo taki jest niestety ten nasz sierpecki grajdoł. Najlepiej napisać o jakimś wypadku, albo kto komu i ile dał w łapę pod stołem,albo że pani X spotkała w parku pana Y. Noo to wtedy jest show! Tu mogą komentować i opluwać. Ale jak kazać przeczytać naukowy artykuł, albo coś przemyśleć, to się denerwują i psioczą. No i dla kogo tu pracować? Jestem pełen podziwu Panie Tomaszu dla Pana pasji i zainteresowań. Smuci mnie tylko to, że Pana praca pewnie nigdy nie będzie doceniona(bo przez kogo?- spójrzmy na poziom komentujących i ‚czytających’ artykuł). Pan jak ten dr.Judym robi, robi, robi, a oni i tak nie pojmują tego. Kiedyś napisano, że niemile jest widziany prorok w swojej ojczyźnie–i tak jest z Panem. Niech Pan działa i pracuje tam gdzie pana docenią, bo szkoda takiego talentu marnować na nasz Sierpc. Jestem pełen podziwu dla działań i niech Pan wie, że w sercach sierpczan tych z bliska i tych z oddali – każde pana działanie, artykuł – budzi szacunek. Dziękuję za to i ściągam czapkę z głowy.

  Polubienie

 5. Może inż. arch. Romualda Miller,to jest ślad za którym trzeba iść..Może tak miało być, że dla większych miejscowości były osobne , projekty dworców (większe ) , a dla tych mniejszych Centralne PKP miało dwa projekty – krótszy i dłuższy budyneczek dworca ( taki jak w Sierpcu lub w Łęczycy) który miał być budowany w całym kraju,.Każde miasteczko dostawało gotowy projekt…….i nic tylko szybko budować

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s